Nieuws Actueel

Plan voor pannenkoekenhuis op Het Hulsbeek opnieuw in de wachtkamer

Van onze redactie 20 januari 2015

Zeven insprekers op de publieke tribune, waarvan het merendeel zich zeer kritisch uitliet over het plan Tibben. En een raad die met minstens zoveel vragen zit over de bouw van een pannenkoekenhuis én vijf woningen op Het Hulsbeek. Wethouder Hans Bekke kon gisteravond in het politieke forum weinig anders dan het huidige voorstel terugtrekken. Hij gaat opnieuw praten met de bezorgde omwonenden, de horeca-ondernemers op Het Hulsbeek én de gemeenteraad. Om vervolgens met een (nieuw?) voorstel te komen.

PlanTibben wil een pannenkoekenhuis (met dieren- en speelweide) realiseren op het terrein Hogt. Het plan voorziet ook in de bouw van vijf woningen. Projectontwikkelaar Lebolt, thans nog eigenaar van de grond, zou het project gaan uitvoeren. Het college wilde daaraan medewerken door de grond te kopen van Lebolt en deze voor een periode van maximaal vijf jaar in erfpacht te geven aan Tibben. Een constructie die nodig is, omdat Tibben zijn plan niet gefinancierd kon krijgen bij een lokale bank.

StaatssteunDe kritiek en de talrijke vragen die wethouder Bekke kreeg te verwerken, spitsten zich toe op een paar zaken. De financieringsconstructie is daarbij het meest heikele onderdeel. Verleent de gemeente met dit voorstel geen staatssteun? En kunnen andere ondernemers nu ook op deze manier zaken doen met de gemeente?OverlegDe gemeente gaat opnieuw aan tafel met alle betrokken partijen. Niet alleen met Tibben en Lebolt, maar zeker ook met de omwonenden en de horeca-ondernemers op Het Hulsbeek.Verklaring aanpakVoordat hij het voorstel terugtrok, legde wethouder Bekke de raad nog wel uit waarom het college voor deze aanpak had gekozen. Uit die toelichting bleek dat de projectontwikkelaar al in 2013 een nieuw plan had ingediend bij de gemeente. Een plan dat voorzag in de realisatie van een pannenkoekenhuis en een landelijk woonerf met maximaal vijf woningen. Die invulling is volgens Bekke ‘omarmd’ door het toenmalige college. Feiten die, tot grote ergernis van PvdA-raadslid Leon Lulofs, tot gisteravond niet bij de gehele raad bekend waren.

Lees ook: Bezwaren tegen pannenkoekenrestaurant in Oldenzaal grotendeels ongegrond verklaard

Foto: Sabine Joost/Hollandse Hoogte