Nieuws Actueel

Plasterk en Van Rijn: Participatiesamenleving is niks nieuws

Van onze redactie 15 december 2014

Door wetgeving en subsidiëring zijn al die initiatieven onder invloed van de overheid gekomen. ,,Daarmee zijn 3 nijpende en met elkaar samenhangende vraagstukken ontstaan: financiële onhoudbaarheid, afhankelijkheid van de overheid en eenvormigheid van (voorheen) maatschappelijk initiatief''.

De Kamer had uitleg van 'participatiesamenleving' gevraagd. ,,De kern is een samenleving waarin mensen zelf betrokken zijn bij en mede-eigenaar zijn van publieke voorzieningen. Zorg en ondersteuning vanuit de overheid sluiten hierbij aan, in plaats van andersom''. Daarom wordt er ook veel gedaan om het vrijwilligers gemakkelijker te maken.