Nieuws Actueel

Plasterk: Niet fraai om op valreep weigerambtenaren aan te stellen

Van onze redactie 9 december 2014

De ambtenaren zijn benoemd vlak voordat op 1 november een nieuwe wet in werking trad die juist verbiedt om weigerambtenaren aan te nemen.

D66 vindt dat de Zeeuwse gemeente hiermee tegen de geest van de wet heeft gehandeld, ook al was die nog niet van kracht. Plasterk is het met D66 eens, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer. ,,Het gaat hier om het ontwijken van de wet, maar niet om het ontduiken.'' De minister heeft de kwestie inmiddels met de nieuwe burgemeester besproken, maar die had hier geen bemoeienis mee omdat ze pas per 15 november in dienst is gekomen.

Tijdelijke contracten D66 suggereerde om de contracten van de 3 nieuwe ambtenaren tijdelijk te maken. Maar volgens Plasterk is het aan het gemeentebestuur om eventueel in te grijpen. Hij weet niet of er nog andere gemeenten zijn die op de valreep ambtenaren in dienst hebben genomen die geen vrouwen- en mannenstellen willen trouwen.

De nieuwe wet is er gekomen op initiatief van D66. Onder de oude wet mochten trouwambtenaren nog wel weigeren homohuwelijken te sluiten. Gemeenten moesten dan wel regelen dat daarvoor een andere ambtenaar beschikbaar was.