Nieuws Actueel

Politiek vol plannen voor het onderwijs

Van onze redactie 6 november 2014

PvdA Scholen moeten niet meer worden afgerekend op de resultaten die hun leerlingen halen bij de toetsen. Dat vindt de PvdA. Volgens Kamerlid Loes Ypma neemt een onderwijsinspecteur op scholen nu eindeloos mappen met toetsresultaten door. Maar in de ogen van Ypma moet de inspecteur gesprekken met docenten voeren. Ze vindt dat de kwaliteit van het onderwijs centraal moet staan en niet de kwaliteit van de toetsen.

,,In 2013 heb ik geregeld dat de toekomst van scholieren niet meer wordt bepaald door de score van de Cito-toets. Maar ook scholen moeten niet worden afgerekend op basis van toetsen.’' Volgens Ypma moeten de toetsen alleen gebruikt worden om de vorderingen van leerlingen te controleren.

Ander effect nu is dat scholen huiverig zijn om kinderen aan te nemen die moeilijk leren, omdat ze bij een lage toetsscore mogelijk minder geld krijgen. Ypma wil liever een bonus voor scholen die zulke leerlingen aannemen.

D66​ Leraren moeten zelf hun lesmateriaal kunnen kiezen en niet afhankelijk zijn van de drie grote uitgeverijen van schoolboeken. Ze moeten het lesmateriaal ook zelf kunnen maken en onderling uitwisselen. D66-Kamerlid Paul van Meenen heeft een bericht in De Telegraaf hierover bevestigd. In die krant wijst Van Meenen erop dat de overheid op dit moment veel geld kwijt is aan gratis schoolboeken, die ,,vaak niet eens uit het cellofaan komen''.

Van Meenen is enthousiast over een plan van de Stichting Leermiddelen Keuze. Die wil met behulp van studenten van de lerarenopleidingen van Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen digitaal en papieren lesmateriaal gaan beoordelen op kwaliteit en vervolgens voor iedereen beschikbaar stellen.

Leraren in het voortgezet onderwijs moeten in 2020 maximaal 20 uur lesgeven per week, vindt Van Meenen ook. Nu geven leraren op een middelbare school 25 tot 28 uur les per week. Daardoor houden zij te weinig tijd over voor vernieuwing van het onderwijs.

SP Scholen moeten af van de ,,toetsgekte'' die is ontstaan, vindt de SP. De verplichte toetsen, zoals de eindtoets in het basisonderwijs en de rekentoets in het voortgezet onderwijs en het mbo, zijn volgens de grootste oppositiepartij niet nodig en het is bovendien onterecht om een school erop af te rekenen. Daarnaast zadelt het scholen en leraren op met nog meer administratieve rompslomp.

SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk wil daarom af van de ,,afrekencultuur'' die in het hele onderwijs is doorgevoerd. Naast het schrappen van de genoemde toetsen wil hij ook af van de prestatieafspraken die zijn gemaakt voor het mbo en het hoger onderwijs. Die houden in dat instellingen financieel worden beloond als studenten hun opleiding sneller doorlopen. Verder wil Van Dijk niet meer dat de inspectie de scholen verschillend rangschikt - zoals voldoende, goed of excellent - omdat ze dan tegenover elkaar komen te staan.

De SP'er vindt dat scholen en leraren het vertrouwen moeten krijgen om goed onderwijs te geven. De overheid moet zorgen voor goede leraren(opleidingen) en voldoende geld. De inspectie moet alleen ingrijpen als het echt mis is.

SGP/D66/CDADe SGP en D66 hebben de handen ineengeslagen voor een initiatiefwet die de ruimte en vrijheid van scholen moet garanderen. Daartoe willen ze een begrenzing van de taken van de Onderwijsinspectie, die ze nu soms te bemoeizuchtig vinden. Een woordvoerder van de SGP heeft een bericht daarover in de Volkskrant donderdag bevestigd. Het CDA heeft zich achter het plan geschaard.