Nieuws Actueel

Pootaardappel en zaaiui winnen terrein

Van onze redactie 3 juli 2015

Image 5052144

Er worden daarentegen minder suikerbieten, consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen, zomertarwe en korrelmaïs verbouwd. De oppervlakte waarop suikerbieten groeien, is dit jaar met 22 procent gedaald. Dat van aardappelen is nagenoeg gelijk gebleven, waarbij pootaardappelen meer ruimte kregen en de consumptie- en zetmeelaardappelen minder.

Eenzelfde beeld laat tarwe zien. De totale oppervlakte waarop dit graan wordt verbouwd is ten opzichte van vorig jaar niet veranderd. Wel is sprake van een verschuiving van zomertarwe naar wintertarwe.