Nieuws Actueel

Premier wil nog steeds dat we meer geld uitgeven

Van onze redactie 16 september 2015

Image 5244849

,,Ongeacht wat ik doe: sommigen hebben bij voorbaat hun oordeel klaar en zeggen dat ik te weinig ambitie en visie heb.'' Mark Rutte lacht zijn bekende lach. Kritiek, dat is iets waar je je niet door moet laten afleiden, is zijn motto. Dat het kabinet nu iets anders doet dan het vorig jaar zei? Dat eerdere bezuinigingen verkeerd uitpakten? ,,Hoor nou eens, laten we die kritiek eens even afpellen als een ui.''Het kabinet had beloofd alle energie in te zetten op meer banen. Maar de werkloosheid daalt amper.,,Wacht even, er zijn net honderdduizend banen bijgekomen! Al 5 kwartalen op rij groeit het aantal banen. Spectaculair. We zitten weer op het niveau van voor de crisis. Maar tegelijkertijd besluiten steeds meer mensen die niet meer op zoek waren naar een baan, zich weer aan te bieden op de arbeidsmarkt. Dat is op zich goed nieuws. Maar ik zou ook graag zien dat de werkloosheid sneller daalde.''Langdurig werklozen komen nog steeds niet aan werk.,,Sinds 1 juli kun je in de WW bijverdienen zonder dat meteen je uitkering stopt. Verder krijgen bedrijven een bonus die werklozen aannemen met weinig kansen. Dat lost niet de hele langdurige werkloosheid op. Als de economie aantrekt, duurt het altijd een tijdje voordat ook de langdurige werkloosheid daalt. Maar ik verwacht wel dat het gaat gebeuren.''

Het kabinet zei vorig jaar dat een nieuw belastingstelsel nodig is om de werkloosheid aan te pakken. Dat komt er niet.,,Er is geen meerderheid voor in de Eerste Kamer. We zijn het meest hervormende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. We veranderen het stelsel nog steeds, alleen minder ingrijpend dan we wilden. Maar weet je, het aantal banen groeit niet door een nieuw stelsel maar door economische groei. Daarom is het zo belangrijk dat de woningmarkt aantrekt en bedrijven en consumenten weer meer geld uitgeven. Dat kun je als kabinet stimuleren. Bijvoorbeeld door de lasten te verlichten.''Vorig jaar zei het kabinet nog dat lastenverlichting weggegooid geld was zonder belastinghervorming.,,Het had meer effect gehad op de werkgelegenheid als we ook het stelsel hadden veranderd. Maar we hebben veel van de mensen gevraagd. We hebben de belastingen de afgelopen jaren meer verhoogd dan hij nu wordt verlaagd.''Speelt het kabinet geen mooi weer terwijl we nog steeds meer geld uitgeven dan er binnenkomt?,,Natuurlijk willen we het liefst geen tekort meer. Maar moet je zo lang wachten voordat je maatregelen neemt? Wij verwachten dat deze lastenverlichting ertoe leidt dat de economie sneller aantrekt, doordat mensen meer gaan uitgeven.''Ouderen krijgen amper meer te besteden.,,We hebben ons best gedaan om de koopkracht voor ouderen en uitkeringsgerechtigden op peil te houden. Overigens garanderen we niet dat iedereen erop vooruit gaat, koopkrachtplaatjes zijn gemiddelden. De gedachte is dat we werken aantrekkelijker willen maken. Dat is goed voor de banengroei.''Er is wel ineens extra geld voor ouderenzorg. Geschrokken van hoe wild de bezuinigingen tot dusver zijn uitgepakt?,,Dat niet. We hebben ontzettende goede zorg in Nederland, maar we willen de kwaliteit van het personeel in tehuizen verbeteren. De huizen zelf zijn vaak prachtig, maar door te investeren in personeel kan de zorg beter. Zo krijgen ze straks bijvoorbeeld meer activiteitenbegeleiding.''Het gaat niet alleen om de zorg. Nadat er eerst werd bezuinigd op defensie, kinderopvang en veiligheid trekt het kabinet nu ook daar geld voor uit. Bent u tot inkeer gekomen?,,We hebben niet bezuinigd op de veiligheidsdiensten. Wat we van plan waren, hebben we niet doorgevoerd omdat de internationale ontwikkelingen dat vroegen. Er gaat meer geld naar de krijgsmacht, maar niet om ineens weer tanks te kopen die we eerder hebben wegbezuinigd.,,En de kinderopvangtoeslag? Eh, ja. De belastingen zijn ook omhoog gegaan. Nu het weer wat omlaag kan, kun je niet zeggen: ze zijn tot inkeer gekomen. We moesten bezuinigen. Het is fijn dat het nu weer wat losser kan.''