Nieuws Actueel

Prijs voor Mark Herink van het Werkplein Enschede

Van onze redactie 8 september 2015

Mark herink reinier van willigen

Hij kreeg de landelijke Locus Spotlight prijs. Ruim een jaar terug blies hij bij het ‘arbeidsbureau’ in Enschede de speeddate-bijeenkomsten tussen werkgevers en werkgevers in het facilitair bedrijf nieuw leven in.RitmeDe bijeenkomsten bestonden al wel, maar de opzet ervan was te vrijblijvend. Herink zette het anders op. Hij bedacht dat je voorafgaand aan de dates de meest geschikte werkzoekenden zou moeten selecteren en op training sturen. Zodat ze in de smiezen krijgen wat van hen wordt verwacht. ‘Mensen die al langer thuis zijn, hebben moeite om het ritme weer op te pakken.

ProblemenWe besteden aandacht aan hoe ze zich het beste kunnen presenteren.’’ Maar ook werkgevers die meedoen aan de speeddate worden beter dan voorheen voorbereid. Herink: ‘Ze moeten begrijpen welke doelgroep ze in huis halen. Een langdurig werkloze komt misschien niet opdagen als zijn hond ziek is. Of als sprake is van financiële problemen. Het gaat erom dat werkgevers en werknemers vooraf weten wat er op hen afkomt.’

AsitoDat het idee goed uitpakt, bewijst de praktijk. Bij de eerste speeddates nieuwe stijl vonden vijf mensen een baan, bij de tweede tien en bij de laatste vijftien. Dat is hoopgevend. Nu wil Werkplein het initiatief verder uitbouwen. Schoonmaakbedrijf Asito kandideerde Mark Herink voor Locus Spotlight Prijs. Locus is een landelijke organisatie die werkgevers ondersteunt in hun zoektocht naar werknemers uit de kaartenbakken van UWV’s en gemeenten of mensen die via sociale werkplaatsen doorstromen naar een ‘echte’ baan.