Nieuws Actueel

Primeur voor Enschedees bedrijf: online nota's van bedrijven veilen

Van onze redactie 21 oktober 2015

Computer internet ICT SXC

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die snel cash nodig hebben, kunnen voortaan makkelijker aan geld komen. Via het nieuwe Enschedese bedrijf kunnen zij vorderingen die ze op klanten hebben, verkopen aan de hoogste bieder. De veiling van de facturen heeft plaats via internet.

Niet meer wachtenVeel, met name kleinere ondernemingen kunnen het zich niet permitteren lang te moeten wachten op hun geld. Maar niet zelden betalen klanten hun leveranciers pas na negentig dagen, terwijl die leveranciers wel gewoon de lonen van het eigen personeel en andere bedrijfskosten op tijd moeten betalen. Ondernemers die niet lang op hun geld kunnen of willen wachten, verkopen hun vordering vaak aan een zogenoemde factoringmaatschappij. Dan beuren ze weliswaar direct geld, maar moeten ze wel zeker 20 procent op hun vordering laten vallen.

Concept ook in EngelandDe Enschedese startup Debiteurenbeurs gaat vanaf komende week vorderingen op internet ‘veilen’. Dat is nieuw voor Nederland. De ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is binnen. Het concept is al, met succes, beproefd in Engeland.

Het is de bedoeling dat vermogende particulieren of bedrijven via internet een bod uitbrengen op de vordering, die via Debiteurenbeurs wordt aangeboden. In feite schieten ze daarbij de rekening voor en houden ze - net als factoringmaatschappijen - een deel voor zichzelf als de klant heeft betaald. „Maar dat percentage zal heel wat lager liggen dan bij factoring. In Engeland wordt nu gemiddeld op jaarbasis 8,5 procent ingehouden bij een via internet geveilde vordering”, zegt Bernd Vinke uit Enschede, één van de initiatiefnemers van Debiteurenbeurs. Volgens het oud-directielid van de ING Roemenië bestaan de verdiensten van de Debiteurenbeurs zelf uit ‘een bescheiden’ bijdrage van zowel de verkoper als de koper van de nota.