Nieuws Actueel

Principeakkoord over cao bezorgers PostNL

Van onze redactie 2 oktober 2014

De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2014 en eindigt op 30 september 2015. Voor de postbezorgers betekent de nieuwe overeenkomst dat er een extra trede wordt toegevoegd in de salaristabel. Deze geldt voor medewerkers die vanaf de leeftijd van 23 jaar 5 jaar onafgebroken in dienst zijn.

Daarnaast geldt een salarisverhoging voor de eerste twee salarisschalen. Het salaris in die schalen wordt met terugwerkende kracht verhoogd met 0,8 procent per 1 januari 2014 en met 0,9 procent per 1 juli 2014. Dit geldt alleen voor postbezorgers die nog steeds in dienst zijn. Per 1 januari 2015 volgt dan een verdere verhoging van 0,9 procent.

Ook volgt per 1 juli 2015 een salarisverhoging van 0,4 procent voor de eerste drie treden van de salarisschaal.