Nieuws Actueel

Prinsjesdag 2015: Kabinet vergeet lange termijn

Rik Nizet 15 september 2015

Prinsjesdag 2015 rutte zuchten middelgroot

"Het kabinet wil graag in aanloop naar de verkiezingen cadeautjes uitdelen. Dit onder het motto van lastenverlichting en koopkrachtherstel. En dat is ook nodig - maar het kabinet vergeet daarbij de lange termijn. En die is cruciaal", aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

Lees ook:Rutte: Hulde aan ondernemers'Niet achterover leunen''Economie staat er goed voor'"Wat had het kabinet met 5 miljard ook kunnen doen? Slim en strategisch investeren in de infrastructuur van ons land. Dan werken we aan ons verdienvermogen en gaan we goed voorbereid de toekomst in. We zijn immers een land dat het van de doorvoer moet hebben en Nederland is zeker op dat vlak nog lang niet af."

Brood verdienen"We hebben allemaal baat bij een goede infrastructuur, waarmee we ook in de toekomst ons brood kunnen verdienen", aldus Verhagen, die in heel Nederland opgaven ziet: "Wegen, spoor, water en ondergronds, en niet alleen Rijksinfra, maar ook provinciaal en lokaal. Maar juist op dit vlak is 30 procent bezuinigd, terwijl zo ongelooflijk veel te doen is. Bovendien levert dat ook meteen duizenden banen op. Alleen in de infra al 3.000 tot 4.000."

Te langzaamVerhagen: "Plannen zijn er wel, maar de ambitie en het tempo ligt te laag. Concreet kan er versneld worden als er voor Rijksinfra 150 miljoen euro per jaar extra budget komt, voor het Infrafonds en het Deltafonds. Veilige en goede wegen, dat is een nationaal belang. En waar de Rijksinfra ophoudt, zou er verder met 100 miljoen euro per jaar extra in het Gemeentefonds weer het nodige budget komen voor regionale en lokale infrastructuur. Dan kunnen noodzakelijke en uitgestelde projecten eerder uitgevoerd worden."

Nationale verdienvermogen"Wil je zo'n investeringsprogramma betrouwbaar kunnen uitvoeren, dan hoort er nog iets bij. Dat is een wettelijk geregelde, jaarlijkse indexatie van de budgetten voor het Infrafonds en Deltafonds. Anders heb je de facto steeds minder te besteden, terwijl het nou juist gaat om de toekomst ons nationale verdienvermogen."

"En kijken we verder naar de toekomst, dan is het ook nodig om het Infrafonds en Deltafonds door te trekken van 2028 naar 2040. Daardoor kunnen projecten nog opgepakt worden voor 2028, dat de horizon is voor huidige budgetten."

Banen"Dat lijkt allemaal ver weg. Maar iedereen die er even over nadenkt, weet dat het hier gaat om projecten met een heel lange aanloop en lange uitvoeringstijd. En dan hebben we er als ondernemend land ook heel lang plezier van", voorziet Verhagen. "Kijk even terug: veel van de huidige wegen, sluizen, viaducten et cetera, dateren ook van 50 jaar geleden. Dat is de schaal waarop ook het kabinet moet denken. En investeren! Terwijl je op de kortere termijn zo al heel veel banen schept, werk je strategisch aan mobiliteit, aan de economische kracht van onze toekomstige generaties. Dit soort slimme investeringen zijn dus hard nodig, anders zitten we straks op de blaren."