Nieuws Actueel

Prinsjesdag 2015: lastenverlichting voor het bedrijfsleven

Van onze redactie 17 september 2015

Prinsjesdag ANP

Het kabinet heeft al eerder via het Aanvullend Actieplan MKB-financiering maatregelen genomen die kunnen leiden tot ongeveer € 2,5 miljard aan nieuwe financiering voor het mkb. De uitwerking van deze maatregelen loopt door in 2016. Vanaf 2017 komt € 50 miljoen extra beschikbaar voor de stimulering van start-ups en het mkb.

Verminderen regeldrukIn 2016 blijft het kabinet werken aan vermindering van de regeldruk voor ondernemers. Het gaat om € 2,5 miljard in deze kabinetsperiode. Zo wordt regeldruk minder met een maatwerkaanpak in verschillende sectoren als de bouw, logistiek en chemie.

Uitvoering sectorplannenIn 2016 stelt het kabinet € 182 miljoen beschikbaar voor sectorplannen om de arbeidsmarkt te verbeteren. Het kabinet en de sociale partners hebben samen de sectorplannen opgesteld om de gevolgen van de economische crisis te verzachten en om de werking van de arbeidsmarkt structureel te verbeteren.

Innovatief ToekomstfondsOm ook in de toekomst concurrerend te zijn, moet Nederland blijven investeren in innovatie. Het kabinet stelt daarom via het Toekomstfonds extra geld beschikbaar voor innovatieve mkb'ers. En voor belangrijk onderzoek voor toekomstige generaties. Het Toekomstfonds heeft een startkapitaal van € 200 miljoen.

Foto: ANP