Nieuws Actueel

Privacy leerlingen beschermd met pseudoniem

Van onze redactie 21 januari 2015

De gegevens van de kinderen worden gekoppeld aan een pseudoniem. Dat moet de privacy van de kinderen garanderen.

Dat bleek woensdag in een Tweede Kamerdebat met staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Aanleiding voor het debat was een rapport waaruit vorig jaar bleek dat basisscholen persoonsgegevens van jonge kinderen verstrekken aan vier uitgevers. Die gebruiken die vervolgens voor het opstellen van digitaal lesmateriaal, maar de Tweede Kamer wil niet dat commerciële bedrijven als uitgevers over de privégegevens beschikken.

Volgens Dekker is het niet in strijd met de privacywetgeving dat scholen gegevens over kinderen delen met uitgevers, mits dat nodig is voor het onderwijsproces. Die uitgevers mogen dergelijke gegevens echter niet doorverkopen of te lang bewaren.

Pseudoniem Met het nieuwe systeem blijven kinderen gewoon als zichzelf inloggen. Maar hun naam wordt automatisch een pseudoniem op het moment dat de school gegevens deelt met de uitgever. Die kan dan wel de ontwikkeling zien van het pseudoniem en daar nieuwe lesprogramma's op afstemmen. Dat zou niet kunnen als de gegevens worden geanonimiseerd.

In het Kamerdebat uitte PvdA-Kamerlid Loes Ypma eerst nog harde kritiek op de houding van Dekker de afgelopen maanden. De VVD-staatssecretaris zou te laconiek hebben gereageerd op de risico's. Maar Dekker en Ypma werden het in het debat op hoofdlijnen snel eens. Ypma riep Dekker op om er nog voor het eind van dit jaar voor te zorgen dat het systeem met pseudoniemen draait op alle scholen, voor alle kinderen. Dekker antwoordde dat zó snel niet verantwoord is, maar beloofde het wel zo snel mogelijk te doen.