Nieuws Actueel

Privégegevens bewoners vakantiepark online gezet

Van onze redactie 28 mei 2015

Image 4955692

Via de website van de gemeente was een bestand vol gevoelige informatie over de permanente bewoners van vakantiepark De Tolplas eenvoudig te vinden. Het document is inmiddels offline gehaald. In het document waren pijnlijke zaken te lezen, zoals over een man die in 2007 op het park kwam wonen: ,,heeft zich in 2012 laten inschrijven, omdat hij toen werkeloos werd, dus om een uitkering te kunnen krijgen." ZorgelijkOver andere bewoners staan dingen geschreven als: ,,Is financieel een zorgelijke situatie. Had eigen bedrijf, dat is failliet. Heeft volgens mij echt geen geld". De gemeente ontkende aanvankelijk, maar excuseert zich nu in de krant: ,,Het is een ernstige fout. Dat vinden we heel erg vervelend. We hebben het verwijderd." De gevoelige informatie was bestemd voor de gemeenteraad van Hellendoorn, als toelichting op een ambtelijk stuk dat wél openbaar is. De woedende bewoners krijgen een excuusbrief.