Nieuws Actueel

Productiegroei industrie stokt

Martijn Vervest 10 juli 2014

De gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie lag in mei 0,5 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee is de productiegroei aanzienlijk afgevlakt ten opzichte van voorgaande maanden. In april was nog sprake van een toename met 2,9 procent. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.De sterkste groei (5,7 procent) deed zich voor in de elektrotechnische en machine-industrie. In de metaalsector werd 2,1 procent meer geproduceerd en in de olie- en chemiebranche 0,4 procent. De productie van voedings- en genotsmiddelen daalde met 2,6 procent. De vier genoemde sectoren zijn samen goed voor bijna driekwart van de totale productie.VertrouwenDe hogere productie dit jaar is volgens het CBS in lijn met het vertrouwen van producenten in de industrie. Hun stemming is sinds eind 2012 gestaag verbeterd en is tot nu toe dit jaar voorzichtig positief. Ook neemt de bezettingsgraad van machines en installaties in de industrie al vier kwartalen op rij toe.1,9 procent afnameTen opzichte van de voorgaande maand nam de productie in mei, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, met 1,9 procent af. In april werd op maandbasis nog 2,4 procent meer geproduceerd. Het CBS merkt daarbij op dat de cijfers die de kortetermijnontwikkeling weergeven, de laatste maanden nogal fluctueren. De productie lag de afgelopen 3 maanden wel lager dan in de 3 maanden daarvoor.