Nieuws Actueel

Project Spontane Binnenstad gaat door

Van onze redactie 10 juni 2015

Almelo binnenstad Lenneke Lingmont

Het project loopt in de binnensteden van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Geldschieters zijn de provincie Overijssel en de Regio Twente.

In totaal is er 2,6 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is inmiddels in het afgelopen jaar 600.000 euro vergeven. Vanwege het succes gaat het project door. Subsidie aanvragen voor een goed idee kan tot 1 mei 2016 of tot het bedrag van 2,6 miljoen euro op is.

SpelregelsOm in aanmerking te kunnen komen voor de stimuleringsbijdrage Spontane Binnensteden moet uw initiatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Het initiatief komt uit de samenleving (pandeigenaren, bewoners, ondernemers, corporaties of instellingen) en niet van een overheid. 2. De stimuleringsbijdrage uit de Pilot bedraagt maximaal 25% van de totale begroting. 3. De maximale bijdrage uit de Pilot is per initiatief € 100.000. De ondergrens is € 5.000. 4. Een initiatief kan zowel fysiek als procesmatig zijn. 5. Het initiatief draagt bij aan het profiel van de stad, de complementariteit van de binnensteden en daarmee de kracht van de Netwerkstad, zoals vastgelegd in de Ontwikkelagenda. 6. Het initiatief heeft betrekking op een individuele binnenstad of de gezamenlijke binnensteden van de Netwerkstad. 7. De binnensteden worden fysiek begrensd door het (meestal historische) deel van een stad/ dorp dat door de aanwezigheid van winkels en andere openbare voorzieningen de centrumfunctie vervult in een stad. 8. Initiatieven starten na 1 juni 2014. 9. Er is draagvlak voor het initiatief of dit draagvlak moet te creëren zijn.

Foto: Lenneke Lingmont