Nieuws Actueel

Project voor Nijverdalse hoveniers

Van onze redactie 19 juni 2015

Nijverdal

Die vraag werd deze week gesteld tijdens de raadscommissie Samenlevingszaken. Wethouder Anja van den Dolder moest het antwoord hierop schuldig blijven, maar VVD-commissielid (en Nijverdalse ondernemer) Bert Jansen wist te vertellen dat de lokale hoveniers wel degelijk als eersten voor dit project waren benaderd, maar zij niet in staat waren om op korte termijn de benodigde baskets te leveren.

Wethouder Van den Dolder benadrukte dat bij het verlenging van dit project absoluut opnieuw het eerst bij de plaatselijke hoveniersbedrijven zal worden aangeklopt.

Foto: Lenneke Lingmont