Nieuws Actueel

Provincie onmachtig bij aanleg gasleiding

Van onze redactie 1 december 2015

Gas gasleiding friesland provincie machteloos

De provincie staat machteloos tegenover de aanleg van een nieuwe ondergrondse aardgastransportleiding tussen Ried en Oppenhuizen, meldt Leeuwarder Courant dinsdag.

De aanleg van de ongeveer 25 kilometer lange leiding is nodig omdat Vermilion Oil & Gas Netherlands BV bij Oppenhuizen 500 miljoen kuub gas wil winnen over een periode van tien tot vijftien jaar. In 2016 of 2017 zou de productie moeten starten.

Het ministerie van Economische Zaken maakt een rijksinpassingsplan voor de aanleg van de gastransportleiding.

Provinciale Staten mogen de minister van advies dienen. Januari van dit jaar namen de Staten een motie aan waarin ze elke nieuwe gaswinning in Friesland "krachtig" afkeuren, vanwege grote en niet te voorziene risico's. Maar in de praktijk staan de Staten machteloos, omdat het ministerie op dit terrein de bevoegdheid draagt.