Nieuws Actueel

Provincie spekt fonds voor startende ondernemers

Rolf Bosboom 15 december 2015

Image 4687359

Om de economie verder te stimuleren steekt het provinciebestuur 250.000 euro in het Zeeuws Participatiefonds.

Het fonds, een initiatief van Economische Impuls Zeeland, richt zich op startende en doorstartende ondernemers door een bijdrage te leveren aan het startkapitaal. Dat helpt vaak om ook andere financiers over de streep te trekken.

Op dit moment staat er voor ongeveer negen ton uit bij verschillende bedrijven. Het fonds is daarmee vrijwel uitgeput. Het streven is te groeien naar uiteindelijk 2,5 miljoen euro, zodat jaarlijks in drie tot vijf bedrijven kan worden deelgenomen.

UitbreidingDe provincie stort daarom 2,5 ton extra in het fonds. Een van de andere aandeelhouders, ZLM Verzekeringen, verhoogt zijn bijdrage met twee ton. Een nieuwe partner, De Zeeuwse Verzekeringen, draagt 100.000 euro bij. Er lopen nog gesprekken met de Rabobank over deelname.

De uitbreiding van het Participatiefonds vangt deels het wegvallen van de Kredietunie Zeeland op. Dat verstrekte tot juni van dit jaar leningen aan het midden- en kleinbedrijf.