Nieuws Actueel

PvdA-congres verwerpt motie vrije artsenkeuze

Van onze redactie 18 januari 2015

In een schriftelijke toelichting bij het advies van het partijbestuur aan het congres om de motie af te wijzen, schrijft het bestuur dat de motie de Tweede Kamerfractie iets vraagt dat ,,feitelijk onmogelijk is''. In de huidige zorgverzekeringswet is al opgenomen dat zorgverzekeraars niet-gecontracteerde zorg niet volledig hoeven te vergoeden als de verzekerde een zogeheten naturapolis heeft, aldus het partijbestuur.