Nieuws Actueel

PvdA-drama: Turkse arm reikt tot in Nederland

Van onze redactie 15 november 2014

In het onlineverslag op de site van ISN wordt dat zo vernoemd: 'Onder meer kwamen de verwachtingen van onze afdelingbestuurders ten aanzien van de parlementsleden aan de orde'. Voor de goede orde: ISN is de Nederlandse tak van Diyanet, de Turkse overheidsinstelling die onder meer gaat over Turkse moskeeën in het buitenland.

In Nederland zijn ze de baas in ruim 140 gebedshuizen, het overgrote deel van de hier aanwezige Turkse moskeeën. De imams staan op de loonlijst van de Turkse overheid.

Niet transparant Ook voor de goede orde: ISN is één van de stichtingen die door minister Lodewijk Asscher begin deze week werden omschreven als niet transparant genoeg. Net zoals Milli Görüs, de Süleymancibeweging en de Fethullah Gülenbeweging. De eerste drie zijn conservatief-religieuze bewegingen, voornamelijk gericht op onderwijs en religie. Fethullah Gülen is liberaler, maar beheert in Nederland ook zo'n honderd omstreden studiehuizen annex internaten.

Eenzijdige belangenbehartiging De 4 organisaties vergroten volgens Asscher wel de participatie van Turken in Nederland, maar dat leidt er vooral toe dat ze meer politieke macht willen 'voor eenzijdige belangenbehartiging van hun eigen groep'. Ook zijn ze volgens de minister niet open genoeg over hun doelen en financiën. Dat Asscher die stichtingen nog 5 jaar lang nauwgezet in de gaten wil houden om te kijken of ze wel bijdragen aan de integratie van Turken in Nederland, was de druppel die de emmer bij de twee PvdA-Kamerleden deed overlopen.

Asscher constateert in het in zijn opdracht geschreven rapport Parallelle gemeenschappen ook dat 'de druk en invloed vanuit Turkije en de Turkse overheid onverminderd groot is'. Druk op de 400.000 Turkse-Nederlanders bedoelt hij daarmee.