Nieuws Actueel

PvdA op bres voor collectieve pensioen

Van onze redactie 26 november 2014

PvdA-Kamerlid Roos Vermeij zal dat woensdag naar voren brengen bij de behandeling van de begroting van minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.Nationale pensioendialoog Klijnsma is bezig met een nationale pensioendialoog met onder meer vakbonden, werkgevers, jongerenorganisaties en pensioenuitvoerders. Die moet leiden tot een discussie en mogelijk tot een ingrijpende verbouwing van het Nederlandse pensioensysteem.

Maar wat de PvdA betreft mag dat niet leiden tot het vervangen van het huidige stelsel door een systeem waarin iedereen zijn eigen pensioenspaarpotje heeft en er geen verplichte collectieve regeling meer bestaat. Wel moet het volgens Vermeij makkelijker worden je pensioen mee te nemen als je van werkkring verandert. Ook het huidige systeem van de doorsneepremie - waarbij jong en oud hetzelfde bedrag betalen - moet tegen het licht worden gehouden. De doorsneepremie pakt nadelig uit voor jongeren.Belang van collectieve afspraken Vermeij zal in het debat met Asscher en Klijnsma het belang van collectieve afspraken benadrukken. Ze vindt dat zzp'ers en flexwerkers meer moeten profiteren van deze regelingen op het gebied van sociale zekerheid. Ze wil onder meer dat zzp'ers makkelijker toegang krijgen tot kinderopvang.

De PvdA kiest hiermee een heel andere insteek dan de VVD. VVD-Kamerlid Anne Mulder gaat in het begrotingsdebat juist pleiten voor een ,,dynamische arbeidsmarkt'', waarin vaste en flexibele contracten naast elkaar bestaan. Het bedrijfsleven mag volgens de liberalen niet worden opgezadeld met te veel collectieve verplichtingen bij bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid.