Nieuws Actueel

PvdA-senator: partij wil ja-knikkers

Van onze redactie 8 april 2015

Image 4845362

Linthorst was in december 1 van de 3 dwarsliggers bij het kabinetsplan over de inperking van de vrije artsenkeuze. Dat leidde tot een crisis in de coalitie.

Omdat VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben, proberen die partijen volgens Linthorst steeds meer 'greep' te krijgen op hun senaatsfracties. "In de PvdA heeft dit tot gevolg dat kandidaat-Eerste Kamerleden het regeerakkoord moeten onderschrijven. Zij mogen uiteraard een voorbehoud maken, maar dat kan consequenties hebben voor hun plaats op de lijst."

Onafhankelijke toets Deze 'poging tot disciplinering' lijkt op korte termijn voordelig omdat de coalitie zonder tegenwerking uit de Eerste Kamer kan doorregeren, schetst de senator. Maar: "Op de iets langere termijn is het funest." Want als senaatsfracties kritiekloos achter hun partijgenoten in de Tweede Kamer aan hobbelen, verdwijnt de 'onafhankelijke toets' die volgens Linthorst juist gekoesterd moet worden.

Dat PvdA-senatoren zich moeten committeren aan het regeerakkoord is opvallend: de Eerste Kamer is niet gebonden aan de afspraken tussen coalitiepartijen, ook om de onafhankelijkheid van de senaat te waarborgen. Een woordvoerder van PvdA-voorzitter Hans Spekman wijst er op dat kandidaat-senatoren mogen afwijken van afspraken als ze grote bezwaren hebben. Die moeten ze dan liefst wel vooraf melden aan het congres. Dan kunnen partijleden daar rekening mee houden als ze de kandidatenlijst vaststellen. "Leden mogen van kandidaten verwachten dat ze laten weten wat hun standpunten zijn."

​Tegenstemmer Linthorst zit al 15 jaar in de Eerste Kamer en keert na de verkiezingen eind mei niet terug. Ze stemde in december samen met PvdA'ers Adri Duivesteijn en Guusje ter Horst tegen het kabinetsplan over vrije artsenkeuze.