Nieuws Actueel

PvdA sluit schaliegas uit

Van onze redactie 3 december 2014

Maar het onderzoek naar schaliegas mag wel doorgaan, zei PvdA-leider Diederik Samsom woensdagavond in een klimaatdebat in de Tweede Kamer nadat oppositiepartijen hem hadden uitgedaagd duidelijkheid te geven. Eerder op de dag had hij op de radio al gezegd dat het volstrekt onnodig is om in ons land naar schaliegas te boren en dat dat ook niet gaat gebeuren. ,,We gaan dat niet doen'', benadrukte hij 's avond nog eens in de Kamer.

Omstreden De winning van schaliegas uit kilometers diepe kleisteenlagen in de bodem is omstreden, onder andere vanwege risico's voor milieu en drinkwater. Het kabinet onderzoekt of en zo ja waar proefboringen naar schaliegas kunnen worden toegestaan. De PvdA verzet zich niet tegen die onderzoeken, omdat daaruit ook kennis kan voortkomen over technieken die nodig kunnen zijn om aardwarmte te winnen. ,,We zijn nieuwsgierig naar vooruitgang'', zei Samsom.

Hij benadrukte dat de PvdA niet principieel tegen schaliegas is. Datzelfde geldt voor kernenergie. Ook daarover zegt de PvdA dat daarvoor geen toekomst is in Nederland, terwijl de partij onderzoek in Petten naar nieuwe vormen van kernenergie wel steunt.

Vergunningen Op de vraag of vergunningen voor het boren naar schaliegas nu van tafel gaan, zei Samsom dat aan die vergunningen ,,geen uitvoering kan worden gegeven''. Maar het is aan het kabinet om te besluiten over het al dan niet intrekken van vergunningen.