Nieuws Actueel

PVV Noord-Brabant geweerd bij verkiezingsdebat FNV

Van onze redactie 12 maart 2015

Image 4804262
Volgens de PVV stuurde FNV West-Brabant op 8 februari alle politieke partijen die deelnemen aan de Statenverkiezingen een uitnodiging voor het debat. 'Niet welkom'De Brabantse PVV-fractie accepteerde de uitnodiging, maar kreeg later van de vakbond te horen tóch niet te mogen komen.Volgens de partij legde de FNV dat als volgt uit: "Het dagelijks bestuur van de FNV heeft vorig jaar, naar aanleiding van de Marokkanen-uitspraken, besloten dat de PVV niet meer uitgenodigd wordt voor acties en bijeenkomsten van de FNV en de aangesloten bonden. Dit omdat de uitlatingen strijdig zijn met de grondslagen van de FNV. Dit besluit is destijds via de pers gecommuniceerd. Onze lokale vrijwilligers waren onvoldoende van dit besluit op de hoogte waardoor helaas een miscommunicatie is ontstaan.”PVV: 'Pure discriminatie'De PVV is woedend dat 'het standpunt van veel kiezers in de provincie nu in een verkiezingsdebat niet gehoord mag worden.' "Dat is geen miscommunicatie, maar pure discriminatie", zegt PVV-lijsttrekker Alexander van Hattem."Voor gestaalde kaders van de FNV weegt de politieke correctheid zwaarder dan de democratie. Daarmee doet de FNV de Brabantse kiezers tekort en maken zij een open discussie over belangrijke thema's als economie en werkgelegenheid in West-Brabant onmogelijk", aldus Van Hattem. "En ondertussen stuurt FNV ons wel een brief waarin ze zeggen wat ze allemaal in het nieuwe bestuursakkoord voor Brabant willen hebben. Daar hebben ze ons blijkbaar wel voor nodig."