Nieuws Actueel

Raad van State: huiswerk regering kan beter

Van onze redactie 9 april 2015

Image 4847725

MDat schrijft de Afdeling advisering van de Raad van State in het jaarverslag 2014, dat donderdag in Den Haag is gepresenteerd. De afdeling adviseert de regering bij wetsvoorstellen.

Strafrecht Met name bij plannen op strafrechtelijk gebied luistert die motivering volgens de Raad juist erg nauw. De gevolgen van toepassing van het strafrecht zijn immers vaak extra ingrijpend en raken aan grondrechten.

De regering volgt lang niet altijd de adviezen van de Raad van State. Het waarom daarvan laat dan ook nog wel eens te wensen over. De regering volstaat soms met het herhalen van al eerder gegeven argumenten. ,,Een dergelijke reactie bevordert niet de dialoog die voor het wetgevingsproces wezenlijk is'', klaagt de Raad.

Wijzigingen Het adviesorgaan is ook niet zo gelukkig met wijzigingen die de regering te elfder ure in plannen aanbrengt, namelijk nadat de Afdeling advisering zich er al over heeft uitgesproken. Als het verwaarloosbare technische wijzigingen zijn, kan de Afdeling advisering daarvoor begrip opbrengen. Maar soms worden wijzigingen aangebracht waarover de afdeling zich toch echt bijtijds had moeten kunnen buigen. ,,In zulke gevallen omzeilt de regering in feite de verplichting om de Afdeling advisering van de Raad van State te horen.''

De Afdeling advisering bracht vorig jaar 492 adviezen uit. De Afdeling bestuursrechtspraak, die geschillen tussen burgers en overheden beslecht, deed dik 12.800 uitspraken.