Nieuws Actueel

Raad van State keurt nieuw bestemmingsplan Luchthaven Twente goed

Van onze redactie 18 juni 2015

Luchthaven

De Raad verklaarde de resterende bezwaarmaker de Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente(VOLT) onder leiding van Ootmarsummer Nol Graas in de definitieve uitspraak niet-ontvankelijk. Volgens de Raad doet VOLT eigenlijk niets anders dan procederen en heeft het geen noemenswaardige andere activiteiten. Dat laatste is tegenwoordig volgens de algemene bestuurswet wel een kernvoorwaarde om als bezwaarmakende partij in beroepsprocedures te worden toegelaten.

Natuurorganisaties De mededeling van VOLT dat de vereniging nauw samenwerkt me natuurorganisaties en af en toe meehelpt met het organiseren van wandeltochten vindt de Raad niet genoeg. Bovendien woont de dichtsbijzijnde omwonende, die VOLT zegt te vertegenwoordigen, op 250 meter van de campus en dat is ook al te ver weg om belanghebbende te zijn.

HoofdingangVerder vindt de Raad het feit dat de campus een hoofdingang aan de oostzijde en niet aan de westzijde van het terrein krijgt niet genoeg om VOLT’s bezwaren inhoudelijk te beoordelen. Over en uit dus voor VOLT.