Nieuws Actueel

Raadszaal Steenbergen al 'volgeboekt'

Van onze redactie 5 november 2015

Image 5410854

In de raadszaal passen 120 toehoorders. Normaal gesproken is dat meer dan voldoende, maar de eventuele komst van asielzoekers maakt veel los in de Brabantse gemeente, waar een eerdere informatiebijeenkomst ontaardde in veel geschreeuw. Ondanks de grote interesse besloot de gemeente de raadsvergadering gewoon in het gemeentehuis te houden. Inwoners hebben immers al de gelegenheid gekregen zich uit te spreken. Tijdens de raadsvergadering mogen alleen de raadsleden en burgers die spreektijd hebben aangevraagd, hun zegje doen. In totaal hebben 19 mensen een aanvraag gedaan. Ze mogen samen een uur verdelen.Met strikte regels hoopt Steenbergen de orde te bewaren. Zo zijn spandoeken maandag niet toegestaan en worden mensen die de vergadering verstoren buitengezet, waarschuwt de gemeente. Wie uit eigen beweging naar buiten gaat, bijvoorbeeld om te roken, komt er ook niet meer in.De vergadering is op afstand te volgen via een webcam en via de lokale omroep. Overigens zijn er geen concrete plannen voor opvang van asielzoekers in Steenbergen. De gemeente wil alleen alvast een standpunt innemen, mocht het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zich melden.Het college van burgemeester en wethouders heeft voorgesteld om maximaal twee- tot driehonderd vluchtelingen op te vangen op meerdere locaties in de gemeente en voor hooguit twee jaar. De voorkeur gaat uit naar gezinnen. Tijdens de vergadering van maandag gaat de raad inhoudelijk in debat, maar neemt pas twee weken later een definitief standpunt in.