Nieuws Actueel

Rabobank: economie groeit 2 keer zo hard

Van onze redactie 26 november 2014

De werkloosheid daalt weliswaar, maar blijft nog steeds hoog. Positief is dat het besteedbare inkomen van huishoudens voor het tweede jaar op rij toeneemt en het herstel op de woningmarkt doorzet. ,,Daardoor wordt de economische groei volgend jaar iets minder afhankelijk van de uitvoer.'' Behalve de bedrijfsinvesteringen zullen eindelijk ook de particuliere consumptie en de woninginvesteringen weer toenemen, zeggen de economen.

Geen jubelstemming Toch is er geen reden voor een jubelstemming. ,,De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn verre van spectaculair, met de eurozone als zorgenkind, en een niet onaanzienlijke hoeveelheid risico’s die de wereldwijde groei danig kunnen verstoren'', aldus chef-econoom Wim Boonstra. ,,De Nederlandse economie zal het in 2015 weliswaar aanmerkelijk beter doen dan in de jaren die achter ons liggen, maar ook hier moeten we genoegen nemen met een zeer gematigde groei die nog ver weg ligt van de groeicijfers die we voor de crisis gewend waren.''

Hervorming belastingstelsel In hun Visie op 2015 stellen de economen dat er voor het kabinet een uitgelezen kans ligt om met de hervorming van het belastingstelsel ons land economisch verder te versterken. Boonstra: ,,Voor het vereenvoudigen van het toeslagenstelsel en een verlaging van de lasten op arbeid bestaat breed politiek draagvlak. Een verlaging van de lasten op arbeid, zowel de werkgeverslasten als de loonbelasting van werknemers, kan het reeds ingezette beleid om het arbeidspotentieel te vergroten versterken.''

Ook minder dicht bij huis zijn de beleidsuitdagingen groot. ,,Denk bijvoorbeeld aan de hoge jeugdwerkloosheid in Europa die schreeuwt om een beleidsagenda gericht op economische groei. Duitsland en Frankrijk blijven achter met het steunen van groei, wat een belangrijk risico vormt voor Nederland en Europa'', aldus Boonstra.