Nieuws Actueel

Rabobank gedagvaard om verkoop renteswaps

Van onze redactie 21 mei 2015

Image 4939517

De stichting zegt op te treden namens inmiddels vijfhonderd ondernemers die samen een schade hebben geleden van 800 miljoen euro.

Volgens Renteswapschadeclaim verkocht Rabobank financiële producten waarmee ingespeeld kan worden op wisselende rentestanden, terwijl medewerkers van de bank tegelijkertijd betrokken waren bij het manipuleren van het interbancaire rentetarief Euribor.

De betrokken ondernemers zouden nooit renteswapovereenkomsten hebben gesloten ,,als zij een juiste voorstelling van zaken zouden hebben gehad'', stelt de stichting. Zij eist vernietiging en ontbinding van de overeenkomsten met terugwerkende kracht en compensatie voor de geleden schade.