Nieuws Actueel

Rabobank 'omzeilt' sociaal plan

Rik Nizet 15 mei 2015

Rabobank gebouw groot

Bij de grote reorganisatie die de Rabobank doorvoert, wordt mogelijk het sociaal plan omzeilt. De ondernemingsraad van de bank heeft klachten ontvangen van medewerkers die zeggen dat sommige leidinggevenden hun ondergeschikten er zodanig proberen uit te werken, dat op hun ontslag de spelregels van het sociaal plan niet van toepassing zijn.

Or-voorzitter Tanja van den Heuvel spreekt van ,,een kwalijke zaak''. Topman Wiebe Draijer heeft haar toegezegd de zaak uit te zoeken, bevestigde een woordvoerder van Rabobank vrijdag na berichtgeving door zakenwebsite NRCQ. Bij de bank loopt een grote reorganisatie, waarbij in de periode 2013-2016 meer dan 9200 arbeidsplaatsen verdwijnen. Daarvan worden circa 8000 arbeidsplaatsen wegbezuinigd bij de lokale kantoren van Rabobank.

Voor het omzeilen van het sociaal plan, zouden de leidinggevenden zogeheten verbeterplannen aangrijpen om mensen te ontslaan. Dat zijn afspraken met werknemers, waarin staat dat zij binnen een bepaalde tijd bepaalde verbeteringen van hun functioneren moeten laten zien.

Het is niet bekend om hoeveel incidenten het gaat. De ondernemingsraad kaartte de uitstroom van de medewerkers aan in een recente vergadering met Draijer. Die zegde toe zich inhoudelijk in de situatie te zullen verdiepen en op de kwestie te zullen terugkomen.