Nieuws Actueel

Rabobank op het illegale pad

Lotte Grimberg 27 juni 2014

Milieuorganisaties hebben een klacht ingediend tegen Rabobank, omdat de bank zaken doet met een bedrijf dat illegale plantages beheert en zich schuldig zou maken aan ontbossing. Dat heeft Milieudefensie, een van de aanklagers, vrijdag bekendgemaakt.

De klacht is voorgelegd aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De milieuorganisaties zijn van mening dat Rabobank niet volgens de richtlijnen van de internationale organisatie handelt. Mocht OESO de klacht gegrond verklaren, dan kan volgens Milieudefensie de bank uitgesloten worden van handelsmissies en subsidies.

PalmoliebedrijfHet gaat om het Indonesische palmoliebedrijf Bumitama Agri Ltd. Rabobank heeft naar schatting ongeveer 47 miljoen euro bij het bedrijf uitstaan.

VerduurzamingDe bank laat in een reactie weten dat hij zich inzet "voor verduurzaming van de palmolie-industrie’’ en "een dialoog voert met Bumitama''. Rabobank verwacht dat Bumitama de klachten die tegen het bedrijf zijn ingediend op een goede manier oplost.

Daarmee blijft de bank bij een eerdere verklaring. Begin mei erkende Rabobank dat een aantal klachten tegen Bumitama gegrond zijn. De activiteiten werden toen voortgezet, omdat Bumitama beloofde samen te werken met de Indonesische overheid en maatschappelijke organisaties om een oplossing te vinden. Volgens de milieuorganisaties is daar alleen nog niet veel van terechtgekomen.