Nieuws Actueel

'Radicalisering neemt toe op terrorismeafdeling'

Van onze redactie 23 maart 2015

Image 4751107

Er is geen onderzoek gedaan naar de noodzaak van zo'n maatregel en ook niet goed nagedacht over de langetermijngevolgen, stelt sociologe Tinka Veldhuis van de Rijksuniversiteit in Groningen.

Anderen beïnvloeden Moslimextremisten worden afgezonderd omdat de angst bestaat dat ze andere gevangenen zouden kunnen beïnvloeden waardoor die ook zouden kunnen radicaliseren. "Het is wel een heel drastische maatregel die genomen is om een probleem op te lossen waarvan niet is bewezen dat het bestaat", stelt Veldhuis. Ze promoveert deze week op haar onderzoek naar dit soort verdachten.

Uit interviews die Veldhuis afnam bij 'gewone' gedetineerden, blijkt dat terrorismeverdachten onderaan de pikorde bungelen. "Er wordt heel negatief over ze gedacht." De onderzoekster acht het daarom heel onwaarschijnlijk dat ze anderen kunnen beïnvloeden.

Meer radicaliseren Ze vindt het juist des te waarschijnlijker dat terrorismeverdachten nog meer radicaliseren, enerzijds omdat ze alleen verkeren onder mensen met een soortgelijk gedachtegoed, en anderzijds uit boosheid om de manier waarop ze behandeld en gestigmatiseerd worden als ze in een terrorismeafdeling terechtkomen. "Er zijn aanwijzingen dat de terrorismeafdelingen onder de gedetineerden en hun achterban veel woede oproepen, wat mogelijk radicalisering in de hand werkt", aldus Veldhuis.

Terreurverdachten in terrorismeafdelingen protesteren al een hele tijd tegen het volgens hen onmenselijke en vernederende regime. 4 jihadverdachten op de terrorismeafdeling in Vught hebben eind vorig jaar daarom nog een hongerstaking gehouden.

Risicoprofiel Veldhuis raadt aan om per gedetineerde een risicoprofiel te maken en dan te kijken of afzondering van 'reguliere' gedetineerden zinvol lijkt. Ook moet er volgens haar veel meer aandacht komen voor de reïntegratie in de maatschappij na de vrijlating.