Nieuws Actueel

Raedthuys komt met ‘Sparen via het dak van de baas’

Van onze redactie 10 november 2014

Het principe van 'Sparen via het dak van de baas' past Raedthuys, producent en leverancier van 100 procent groene energie, al toe bij de windmolens die het bouwt en exploiteert. Mensen die in de buurt van zo'n windmolen wonen, of in gemeenten waar Raedthuys er één heeft geplaatst, kunnen obligaties van die molens kopen. De Raedthuys Groep biedt nu ook werknemers van bedrijven die zonnepanelen leasen de kans om te participeren om ze zodoende mee te laten profiteren en ook om het draagvlak voor duurzame energie te vergroten, zegt Michel Arninkhof, Manager van de afdeling zonne-energie bij Raedthuys. Arninkhof: “Die 4,5% rente die we betalen op een obligatie is relatief ‘duur geld’ voor ons, maar het maakt medewerkers wel enthousiast voor dit soort projecten. Werknemers kunnen meedoen vanaf 500 euro.”De Raedthuys Groep (50 werknemers) speelt met de actie ook in op de trend dat steeds meer bedrijven overstappen op zonne-energie.InvesteringskostenBij 'Sparen via het dak van de baas' neemt Raedthuys de investeringskosten voor het plaatsen van de zonnepanelen voor zijn rekening. Een deel van deze investering wordt verkregen uit de verkoop van obligaties. Arninkhof: “Bij onze windenergieprojecten wordt een deel van de investeringssom bijeen gebracht via verkoop van obligaties. Bij onze zonne-energieprojecten rekenen we op zo’n 10% tot 20%.”De ondernemer stelt zijn dak beschikbaar, of een perceel grond bij zijn bedrijf waarop de panelen kunnen staan.

“Als je op de grond wilt plaatsen, heb je een bouwvergunning nodig”,weet Arninkhof. “Wij sluiten de overeenkomst met de eigenaar. Een risico ligt bij een eventueel faillissement van het bedrijf waar de panelen op het dak staan. In de overeenkomst staat dat wij eigenaar blijven van de panelen en randapparatuur, maar we moeten het er dan wel wel afhalen en dat zou een schadepost betekenen. Om dat risico zo veel mogelijk uit te sluiten, moeten bedrijven die willen leasen wel aan een bepaalde solvabiliteitseis voldoen. Dat checken we vooraf. Bedrijven die de zonnepanelen zelf willen kopen, kunnen ook een SDE subsidie krijgen. Hen kunnen we daarbij ook helpen en een zonne-energie installatie van hoge kwaliteit leveren. Maar hierbij kunnen wij helaas geen obligaties voor het personeel aanbieden.”Op foto: Michel ArninkhofFoto: Lars Smook