Nieuws Actueel

Rampjaar SNS eindigt verschrikkelijk

Merlijn Ensing 13 februari 2014

SNS Reaal heeft 2013, het jaar van de nationalisatie, afgesloten met een nettoverlies van 1,95 miljard euro. Dat maakte de bank en verzekeraar donderdag bekend.

Het verlies werd veroorzaakt door forse afwaarderingen bij de inmiddels afgesplitste vastgoedpoot en eenmalige tegenvallers bij de verzekeringstak. De kernactiviteiten maakten exclusief incidentele posten 386 miljoen euro winst.

Het totale verlies is twee keer zo groot als in 2012, toen SNS onder de streep met een tekort van 972 miljoen euro bleef zitten.

SNS Property Finance, het onderdeel dat het financiële concern een jaar geleden met aanhoudende verliezen op de rand van de afgrond had gebracht, leed een verlies van ruim 1,5 miljard euro. Dat kwam door een eerder bekendgemaakte afboeking van 2 miljard euro op de portefeuille vastgoed en vastgoedleningen. Inmiddels is Property Finance verzelfstandigd onder de nieuwe naam Propertize.

Slechte marktomstandighedenSNS Bank sloot 2013 af met een nettowinst van 190 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 88 miljoen euro. De verzekeringsdochters Reaal en Zwitserleven kampten met slechte marktomstandigheden en deden het aanmerkelijk slechter dan in 2012. Door afschrijvingen verviervoudigde het verlies van de verzekeringstak als geheel ruimschoots tot 623 miljoen euro.

Binnen SNS Reaal worden de voorbereidingen getroffen om de bank en verzekeraar te ontvlechten, waarna de verzekeringstak zal worden verkocht. De splitsing binnen het bedrijf kan volgens financieel directeur Maurice Oostendorp dit jaar worden afgerond. Voor prognoses over het tempo waarin de verkoop vervolgens kan worden afgerond is het volgens hem nog te vroeg.

ReorganisatieDe herstructurering van het bedrijf leidt dit jaar niet tot reorganisaties en banenverlies, zei Oostendorp verder. Andere banken en verzekeraars schrappen duizenden banen omdat klanten steeds meer zaken via internet regelen, maar zo'n ontslagronde staat bij SNS Reaal niet op stapel, zei hij.

Oostendorp sprak van de afsluiting van een "moeilijk jaar'', waarin "een nieuwe basis'' is gecreëerd. ,,Het boek Property Finance is gesloten, we hebben snel goedkeuring gekregen voor de herstucturering en verder zien we de hypotheekverstrekking, de spaarsaldi en de verkochte verzekeringsproducten groeien. We hebben een goede basis voor de toekomst.''