Nieuws Actueel

Rapport: aansturing Nationale Politie moet beter

Van onze redactie 6 november 2014

De top van de Nationale Politie moet keuzes maken, zegt de Inspectie. De doelen bij de vorming van de Nationale Politie zijn nog wel haalbaar, maar er zijn belangrijke risico's voor de periode erna op het gebied van de informatievoorziening, bedrijfsvoering, personele reorganisatie en sturing.

Belangrijke oorzaak is de wijze van plannen. ,,De politieorganisatie is al meerdere keren geconfronteerd met de noodzaak om de planning aan te passen, omdat deze te ambitieus bleek.''

Aanvullende maatregelen Minister Opstelten spreekt in een reactie van ,,prima rapporten'' van de Inspectie en andere commissies, die aantonen dat aanvullende maatregelen nodig waren. Hij heeft inmiddels besloten om één lid van de korpsleiding verantwoordelijk te maken voor de 'strategische aansturing'.

Opstelten erkent dat de vorming van de Nationale Politie een 'megaoperatie' is waar 65.000 mensen bij betrokken zijn. De operationele prestaties van de politie zijn de afgelopen jaren positief geweest: het korps presteert en Nederland wordt veiliger, aldus de minister.

Stokpaardjes D66-Kamerlid Magda Berndsen concludeert ,,dat er een te grote druk wordt gelegd op de politieorganisatie door de vele prioriteiten die de minister stelt. De minister heeft vele stokpaardjes die mooi klinken, maar lang niet het gewenste resultaat hebben. Tegelijkertijd vragen deze stokpaardjes wel heel veel van de politiecapaciteit.''