Nieuws Actueel

Reacties op voorlopig besluit geen gaswinning

Van onze redactie 14 april 2015

Image 4857018

Henk Kamp, minister Economische Zaken: ,,Ik zal deze uitspraak bestuderen en spoedig met een reactie komen.''

Eric Smaling, Tweede Kamerlid SP: ,,Een baanbrekende uitspraak van de Raad van State! Dat moet voor de Groningers weldadig aanvoelen. Mooi dat ons rechtssysteem het mogelijk maakt zo'n uitspraak te vragen.''

Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid GroenLinks: ,,Een grote overwinning voor de mensen die de zaak hebben aangespannen. Een slechte zaak dat Loppersum pas dichtgaat nadat bewoners naar de Raad van State zijn gestapt. Ik heb een debat met minister Kamp aangevraagd om te horen hoe snel de gaskraan dichtgaat en wat verdere consequenties voor de gaswinning zijn.''​

Patrick Brouns, fractievoorzitter CDA provincie Groningen: ,,Ik heb een dubbel gevoel. Aan de ene kant is het positief dat de gaswinning in Loppersum wordt stilgelegd. Daar speelt zich toch de meeste ellende af. Het is jammer dat de gaswinning in het cluster Eemskanaal doorgaat. Vooral de stad Groningen en Delfzijl ondervinden hiervan de gevolgen. Wat ik ook positief vind: de rechter erkent dat de veiligheid bij gaswinning niet voorop heeft gestaan. Dat is een goed signaal naar de inwoners van het gebied.”

Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie: ,,De Raad van State wil geen gaswinning in Loppersum. Een goede stap, maar niet afwentelen op andere gebieden. De ChristenUnie wil snel een debat.''

Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid D66: ,,Ik verwacht dat minister Henk Kamp de gaskraan gaat dichtdraaien bij Loppersum. Dit signaal is heel helder.''

Jan Vos, Tweede Kamerlid PvdA: ,,De uitspraak van de Raad van State sluit aan bij het standpunt van de PvdA dat de gaswinning in Groningen alleen plaats mag vinden als die winning ook veilig is. We willen dat de minister per direct concrete invulling geeft aan het besluit van de RvS. De putten in Loppersum moeten verder dicht en de gaswinning in heel Groningen moet terug naar het minimale niveau dat noodzakelijk is voor de leveringszekerheid.''

Marianne Thieme, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren: ,,Goed nieuws! Raad van State wil voorlopig geen gaswinning in Loppersum.''

Henk Krol, Tweede Kamerlid 50PLUS: ,, 50PLUS is verheugd over de kritische uitspraak van de Raad van State. 50PLUS vindt dat het kabinet de uitspraak van de Raad van State fundamenteel ter harte moet nemen in het belang van de gedupeerde Groningers en passende maatregelen moet voorbereiden in afwachting van de definitieve uitspraak later dit jaar.''

Reinette Klever, Tweede Kamerlid PVV: ,,Een tik op de vingers voor minister Kamp: de gaskraan in Loppersum moet dicht''.

Dick Kleijer, Groninger Bodem Beweging: ,,Ik vind deze uitspraak een heel positief signaal. De rechter erkent dat hier in Groningen iets goed mis is. Wat we wel jammer vinden is dat het stopzetten van de winning bij Loppersum gebonden is aan mitsen en maren. Liever hadden we gezien dat de putten helemaal gesloten zouden worden. De uitspraak stemt ons hoopvol over de uitspraak die de Raad later doet. Wij willen een structurele vermindering naar 12 miljard kuub en eventueel 20 miljard kuub gas per jaar afdingen. Door de uitspraak van dinsdag denk ik dat onze kansen toenemen.''

Ike Teuling, energiecampaigner bij Milieudefensie: ,,De rechter erkent dat minder gaswinning minder aardbevingen betekent. Dat is goed nieuws voor onze bodemprocedure. Milieudefensie wil dat de gaswinning nog veel verder omlaaggaat, dat is de enige manier om de veiligheid van de Groningers te garanderen. Het is een drogreden dat de leveringszekerheid in gevaar zou komen, er zijn immers voldoende duurzame alternatieven voor fossiel aardgas, zoals zonne-energie en energiebesparing door betere isolatie van huizen.''

Nette Kruzenga, Groningen Centraal: ,,Wij zijn ontzettend blij. Deze uitspraak is historisch. Het is een enorm positief signaal en zoveel meer dan waar we op gehoopt hadden. Het is duidelijk dat de rechter zegt dat de situatie bij Loppersum gevaarlijk is. Er volgt later dit jaar nog een bodemprocedure. Deze uitspraak lijkt ons een duidelijk schot voor de boeg en we achten de kans aanzienlijk dat dan besloten wordt dat ook de gaswinning in het Eemskanaalcluster stilgelegd moet worden.''

VVD-Tweede Kamerlid André Bosman: ,,De winning in Loppersum was uit veiligheidsoverwegingen door minister Kamp al met 80 procent verminderd. Het advies van het hoogste adviesorgaan kunnen we niet in de wind slaan. Om de veiligheid van de Groningers te vergroten moet de winning in Loppersum worden gestopt. De VVD wil van de minister weten hoe hij invulling gaat geven aan het advies en wat de gevolgen zijn voor de leveringszekerheid.''

John Lanting, Schokkend Groningen: ,,Ik vind het een positief besluit. Het is jammer dat de winning in het Eemskanaalcluster wel doorgaat. En wat ook jammer is: de rechter houdt nog steeds een slag om de arm wat betreft Loppersum. In een koude winter mag daar dus wel gewoon gewonnen worden. Ik denk dat we over drie jaar de effecten merken en minder bevingen zullen hebben. Dat is mooi, maar als Schokkend Groningen gaan we door met actievoeren.”

Nienke Homan, fractievoorzitter GroenLinks provincie Groningen: ,,Dit is natuurlijk heel positief voor de mensen die in en rond Loppersum wonen. Daarnaast geeft de Raad van State hiermee een duidelijk signaal aan de NAM en het Rijk. Van de zware reductie zoals we die het liefste zien is nu helaas nog geen sprake, maar deze uitspraak biedt wel hoop voor de rest van de procedure bij de Raad van State.”