Nieuws Actueel

Reacties vanuit de politiek

Martijn Vervest 16 september 2014

De oppositiefracties in de Tweede Kamer hebben kritisch gereageerd op de troonrede die koning Willem-Alexander dinsdag uitsprak. Ze missen daadkracht en vinden dat het kabinet de problemen voor zich uitschuift. Hieronder alle reacties op de troonrede 2014 vanuit de politiek.Geert Wilders, fractieleider PVV: "Ik vond het een heel indrukwekkend begin van de troonrede: de zwarte rand om deze Prinsjesdag heen na de ramp met de MH17. Daarna was het een flutverhaal, een visieloos verhaal dat de koning namens de regering uitsprak. Het riekt naar majesteitsschennis om een koning zo'n slecht verhaal te laten uitspreken. Geen begin van een oplossing voor welk probleem dan ook. Waar zijn de oplossingen? Ik heb er 100 in mijn binnenzak, maar het kabinet heeft ze nog niet laten zien.''Arie Slob, fractievoorzitter ChristenUnie voor NOS: "We moeten blij zijn met de lichtpuntjes die er zijn rond onze economie. Ik denk dat onze economie nu ook wel iets kan hebben. Dat de koopkracht van mensen weer wat toeneemt en dat er weer wat banengroei is, maar we moeten ook alert zijn op de bedreigingen. Je maakt een begroting met het oog op de keuzes die voor het jaar erna moeten worden gemaakt, wetende dat er in zo'n jaar altijd onverwachte dingen kunnen gebeuren die gevolgen hebben voor de begroting.''Diederik Samsom, fractievoorzitter PvdA voor RTL: "Ik denk dat de zomer van 2014 heeft aangetoond dat de wereld er niet veiliger op geworden is, niet vriendelijk voor ons is. En dat je dus met het herstel van de economie dat we nu zien echt wel moet oppassen omdat de buitenwereld zo maar kan veranderen. Er is reden tot optimisme, maar ook reden voor enige voorzichtigheid en realisme. We moeten ons inrichten op een wereld die niet alleen maar vriendelijk voor ons is en dat doen we ook. Bijvoorbeeld door onze economie sterker te maken. Ik vind dat we meer werk moeten maken van onze energievoorziening zodat we niet meer van Rusland afhankelijk zijn.''SP-leider Emile Roemer:"De woorden van de koning klonken als een mooi STER-spotje voor het kabinet, maar het staat ver af van de werkelijkheid. We moeten perspectief bieden aan mensen zonder werk en de zorgen om de zorg serieus nemen. Helaas hoorden we daar niks over in de troonrede. Het woord ‘armoede’ komt in de hele troonrede niet voor. Blijkbaar is dit voor het kabinet geen onderwerp. Er waren mooie woorden van de koning over de zorgen dat haat uit het buitenland niet overslaat naar Nederland. Daar moet we samen aan werken, conflicten de-escaleren, in Nederland én in het buitenland.''VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra:"Vorig jaar zagen we al wat lichtpuntjes in onze economie. Dat zet nu door. We kunnen tegen een stootje. Het kabinet is goed bezig en moet koers houden.''GroenLinks-leider Bram van Ojik:"Ik heb niet veel nieuws gehoord. Het was een grijze, zakelijke troonrede, met veel cijfertjes. Het verhaal van het kabinet heeft me niet geïnspireerd. Alles wordt genoemd. Maar er kwam geen verhaal dat schetst hoe we de problemen te lijf gaan.''CDA-leider Sybrand Buma (CDA): "Het kabinet toont te weinig ambitie en schuift de problemen voor zich uit. Het CDA wil dat het kabinet inzet op meer werk, lagere belastingen en een veilige samenleving. Het herstel van de economie is zeer broos en internationale spanningen maken dit herstel bovendien zeer onzeker. In plaats van nu echt stappen te zetten naar een robuuste economie blijven de belastingen onverminderd hoog, blijven gewone gezinnen met een middeninkomen zwaar onder druk staan en kraakt het midden- en kleinbedrijf. Deze zomer heeft aangetoond dat het niet voldoende is dat het kabinet alleen op de winkel gaat passen. De hervorming van het belastingstelsel blijft achterwege terwijl dat de basis moet leggen voor lagere belastingen en meer werk.''D66-leider Alexander Pechtold via Twitter:"Troonrede: mooi, die blik naar buiten, maar waar was blik op de toekomst? Helaas niks nieuws gehoord.. En dat is niet vanwege het lekken..:)''.Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) via Twitter:"Het enige klimaatprobleem wat dit kabinet noemt, gaat over het investeringsklimaat in ons land. Afschuiven en doorschuiven. Wie dan leeft, wie dan zorgt!''Fractievoorzitter Louis Bontes van VNL:Rutte-II is visieloos, dat bleek uit de troonrede. Elke urgentie ontbreekt. Het kabinet is uitgeregeerd. Nederland verkeert al jaren in crisis. Er is vrijwel geen economische groei en de werkloosheid is torenhoog. Het kabinet laat de koning zeggen: 'een evenwichtige inkomensverdeling leidt tot banen en groei'. Dat is socialistische onzin. De enige remedie tegen de crisis is drastische lastenverlichting. Daarom pleit VoorNederland (VNL) voor het invoeren van een lage vlaktaks, een lage btw en het verlagen van de accijnzen. Dat geeft de burger veel meer geld in de portemonnee.''