Nieuws Actueel

Rechter verbiedt ganzenjacht in Overijssel

Van onze redactie 15 januari 2015

De provincie had voor de komende 5 jaar een ontheffing verleend die erin voorziet dat deze ganzensoorten in alle seizoenen mogen worden afgeschoten.

De Vogelbescherming vroeg met succes om een schorsing van dat besluit. De organisatie is dan ook blij met de uitspraak: ‘Hierdoor zijn de overwinterende ganzen in Overijssel op korte termijn gevrijwaard van grootschalig afschot.’ In de winter wordt ons land bevolkt door ganzen uit Noord-Europa en Rusland die hier de koude maanden doorbrengen, aldus de Vogelbescherming donderdag. ‘Overijssel was de enige provincie die het toestaat om grootschalig afschot op trekganzen toe te passen.’