Nieuws Actueel

Rechterlijke uitspraak AOW kan grote gevolgen hebben

Van onze redactie 9 december 2015

Geld envelop anp

Met je 65ste in plaats van je 67ste AOW. Dat recht verkreeg een 56-jarige vrouw gisteren van de rechtbank in Leeuwarden, meldt het Parool.

De uitspraak kan gevolgen hebben voor honderdduizenden mensen. De vrouw heeft een uitkering op grond van een ANW-hiaat-verzekering. Die stopt als ze 65 wordt. De vrouw moet dan twee jaar overbruggen tot haar AOW, het zogenoemde AOW-gat. “Ze zou in de tussentijd moeten leven van een pensioentje van iets meer dan honderd euro in de maand,” zegt advocaat Fred ten Hennepe.

Onevenredig nadeelDat vond de rechter ‘buitenproportioneel’. ‘De vrouw had een gerechtvaardigde verwachting dat ze op 65- jarige leeftijd AOW zou krijgen,’ volgens de rechtbank. Dat het staatspensioen pas op 67 jaar komt, is een onevenredig nadeel voor haar. Vandaar dat ze recht houdt op AOW met 65. “Een unieke uitspraak,” zegt Ten Hennepe. “Dit is de eerste zaak waarin we volledig gelijk hebben gekregen.”

De Sociale Verzekeringsbank, het overheidsorgaan dat de AOW-uitkeringen regelt, gaat in beroep. Als de uitspraak overeind blijft, heeft die gevolgen voor zeker 250.000 mensen, schat Ten Hennepe. “Dat zijn mensen die voor 2013 uit het arbeidsproces zijn gegaan. De vrouw in kwestie heeft geen kans meer op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de meesten van de 250.000 mensen. Ook zij worden buitenproportioneel getroffen door de hogere AOW-leeftijd.”

SparenNiet iedereen die later met pensioen gaat dan gedacht, mag zich nu rijk rekenen, waarschuwt Ten Hennepe. “Wie bijvoorbeeld nog werkt, heeft de gelegenheid de gevolgen te repareren door bijvoorbeeld extra te sparen. Zij lijden geen onevenredig groot nadeel.”