Nieuws Actueel

Rechters kraken wetsvoorstel massaschade

Van onze redactie 11 november 2014

De mogelijkheid om collectief schadevergoeding te vragen als mensen massaal gedupeerd zijn, voorziet wel in een maatschappelijke behoefte, constateert de rechterlijke macht. Die adviseert de bewindsman dan ook om een werkgroep van deskundigen te vragen een alternatieve procedure te bedenken.

Op dit moment moeten mensen die bijvoorbeeld door een aardbeving, ziekmakende medicijnen of ondeugdelijke beleggingen schade lijden, individueel bij de rechter om schadevergoeding vragen. Dat moet anders.

Claimcultuur De voorgestelde wet kent heel veel verschillende stappen om ongewenste effecten te voorkomen, menen de rechters. Het gaat dan om een groeiende claimcultuur of een zodanige versterking van de positie van slachtoffers dat bedrijven in een hoek worden gedreven. ,,Door dat zorgvuldigheidsstreven is een zeer langdurige en kostbare rechtszaak haast onvermijdelijk.'' Dat kan ertoe leiden dat de aangeklaagde partij betaalt om van het gezeur af te zijn of dat eisers op zulke hoge kosten worden gejaagd, dat ze de strijd opgeven.

De rechtersorganisatie vindt het voorstel ook 'onwerkbaar', omdat belangenorganisaties van gedupeerden aan allerlei eisen moeten voldoen op het gebied van expertise en financiering om een zaak te mogen aanspannen. De rechter moet dat 'indringend' toetsen. Dat kan die rechter niet, aldus de raad.