Nieuws Actueel

‘Regels nekken Rotterdamse haven’

Martijn Vervest 10 juni 2014

Rotterdamhaven

Met te strenge milieuregels prijst Nederland zich uit de markt. Dat zegt directeur Allard Castelein van het Rotterdamse havenbedrijf in een interview met dagblad Trouw van dinsdag."We hebben de neiging zo ver voor de muziek uit te lopen dat andere landen in de verte staan te zwaaien en zeggen: zie ze daar in Nederland eens gaan", aldus Castelein. Hij zegt in Nederland veel bestuurlijke stroperigheid en extra landelijke en lokale regels te zien, bovenop Europese wetten.Besluitvorming"We beseffen niet genoeg dat we hard moeten werken om investeringen, bedrijven en mensen aan te trekken. Besluitvorming gaat vaak te traag en Nederland stelt te veel extra eisen en verplichtingen aan bedrijven", zegt de havendirecteur in Trouw. "Te vaak worden extra eisen opgelegd die ver boven Europese en mondiale afspraken uitgaan."StikstofuitstootCastelein geeft als voorbeeld de voorgenomen norm voor stikstofuitstoot. "In Nederland moet een bedrijf straks een vergunning aanvragen bij de uitstoot van één zogeheten nanomol per hectare (eenheid voor stofdeeltjes, red). In Duitsland hoeft dat pas bij zeven nanomol en er zijn plannen dat naar twintig te verhogen. We moeten uitkijken dat we bedrijven verplichtingen stellen, terwijl ze 150 kilometer verderop, over de grens, een factor twintig vrijer kunnen opereren." Op zo'n manier gaan investeringen aan Nederland voorbij, vreest de havendirecteur.