Nieuws Actueel

ReggeWind gaat aan de slag

Van onze redactie 1 oktober 2015

Windmolen thinkstock

Hierbij gaat het concreet om de bouw van drie windturbines, die maar liefst 200 meter hoog worden met een ashoogte van 145 meter. Dat zouden dan de hoogste turbines van Nederland zijn. Dit is technisch mogelijk, omdat de masten niet van staal maar van beton worden gemaakt. Het is de bedoeling dat op één van deze masten ’s lands hoogste uitkijkpunt wordt gerealiseerd en op een andere een klimwand. Outdooractiviteitenpark De Wilgenweard uit Nijverdal heeft serieuze belangstelling getoond voor de exploitatie van deze unieke recreatieve voorziening.

DiscussieB en W trapten vorige week al enigszins op de rem door te eisen dat er nu eerst een uitgebreide en open maatschappelijke discussie over dit initiatief moet worden gevoerd. De uitkomsten daarvan kan ReggeWind gebruiken bij het opstellen van het bedrijfsplan. Het college vindt dat de klimwand en het toeristisch uitzichtpunt in elk geval moeten worden opgenomen in de uitwerking van de plannen. Andere belangrijke aspecten zijn de veiligheid, milieubelasting, gezondheidsrisico’s en het rendement van dit initiatief voor de Hellendoornse samenleving. ReggeWind moet zich verder verplichten de windturbines af te breken zodra de levensduur (twintig jaar) is verstreken.

Foto: Thinkstock