Nieuws Actueel

Regiomanager Wim Idema: „Beste is om Twente qua budget te zien als één arbeidsmarkt”

Van onze redactie 5 mei 2015

Wim Idema Ivo Kruger

Het UWV krijgt veel voor de kiezen. De uitkeringsinstantie moet als gevolg van het regeerakkoord tot 2018 bijna 490 miljoen euro besparen. Het aantal arbeidsplaatsen wordt landelijk van 18.500 in 2010 teruggebracht naar 14.500 in 2018. Daarbij komen veranderingen doordat het accent meer is komen te liggen op digitalisering van de dienstverlening.

Hoge werkloosheidZoiets gaat met vallen en opstaan, constateert Idema, die de organisatie binnenstapt terwijl die zaken allemaal lopen. In een regio waar de werkloosheid tot de hoogste van het land behoort, met Enschede als negatieve uitschieter. Maar ook hier is het einde van de crisisjaren merkbaar. De vertaling daarvan is terug te zien in de werkloosheidscijfers. „Er is sprake van een voorzichtige kentering”, stelt Idema vast. „We hebben hier gelukkig een paar mooie projecten gehad. Zoals de komst van Primark. En nu de Duitse woonketen Poco. Ook daarvoor zijn we partner in het Werkplein wat betreft de werving en selectie van het personeel. In zo’n geval kijken we eerst in de directe omgeving van het betreffende bedrijf, maar ook naar kandidaten uit de regio. Op dat gebied kunnen we in Twente nog wel een slag maken, is mijn indruk. Twente is één arbeidsmarktregio. De arbeidsmarkt trekt zich niets van grenzen aan. Kijk maar naar de vervoersbewegingen ’s morgens en aan het begin van de avond. Mensen wonen in Hengelo en werken in Enschede of andersom, of wonen in Oldenzaal en werken in Almelo, of andersom. We zouden nog meer de individuele grenzen kunnen loslaten.”

Gevoelig onderwerpIdema weet dat hij daarmee een gevoelig onderwerp aansnijdt en formuleert dan ook voorzichtig. In het meest ideale scenario zou Twente ook qua budget één arbeidsmarktregio moeten zijn met één uitvoeringsorganisatie. Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor hun eigen bijstandsgelden zal dat vermoedelijk, voorlopig toekomstmuziek blijven, beseft hij. „Maar ons gezamenlijke doel is zoveel mogelijk mensen te laten uitstromen, of uit een WW-uitkering of uit een bijstandsuitkering. We moeten kijken hoe we dat het beste samen kunnen realiseren.”

Na een loopbaan in het bedrijfsleven belandde Idema in 1992 in zijn huidige woonplaats Hardenberg, waar hij bij de gemeente diverse functies vervulde. De afgelopen jaren timmerde hij er aan de weg als trekker van het Dienstenbedrijf, in het leven geroepen om mensen in het kader van de nieuwe Participatiewet aan een werkplek te helpen. Idema is ook ondernemer. Hij startte enkele jaren geleden het eigen adviesbureautje Q-Solutions.

MetaalbedrijvenZijn adviesbureau heeft hij nu even stilgelegd om zich volledig te concentreren op UWV in Twente. Daar is alle reden voor, want hoewel ook hier de banenmarkt aantrekt, zijn er fikse tegenvallers. Zoals de ontslagen bij metaalbedrijven in Hengelo. „Een zorgelijke situatie.”Voor banen wordt er over de grens wordt gekeken. „Daar liggen wel kansen, maar het is ook niet zo dat honderden mensen in Duitsland aan het werk kunnen. Je hebt bovendien te maken met grote verschillen: op het gebied van belastingen, hypotheek en diplomering. In Euregionaal verband wordt er aan gewerkt om die drempels weg te nemen.”

OpleidingsniveauEen zorgpunt noemt Idema het verschil dat vaak bestaat tussen het opleidingsniveau van de werkzoekende en beschikbare banen. „Dan gaat het om mensen die werkloos zijn geworden. Je ziet dat bijvoorbeeld in de techniek. Daar komen wel banen vrij, maar blijken de beschikbare mensen net een facet te missen, qua ervaring en opleiding. Datzelfde zie je ook in de zorg. Op die terreinen is een belangrijke rol weg gelegd voor het onderwijs. Het is een samenspel tussen bedrijven, gemeenten, onderwijs, UWV en andere betrokken partijen om in Twente gezamenlijk te proberen de werkloosheid omlaag te brengen.”

Foto: Wim Idema (Ivo Kruger)