Nieuws Actueel

Regiotaxi brengt Brookhuis in gevaar

OLDENZAAL/ENSCHEDE - Brookhuis Personenvervoer B.V. verkeert in zwaar weer omdat veel minder Regiotaxi-ritten worden geboekt, dan waar het bedrijf bij de aanbesteding van het Regiotaxi-vervoer was uitgegaan. Via een kort geding probeert de vervoerder zeven Twentse gemeenten te bewegen financieel bij te springen. Zo niet, dan krijgt het bedrijf met ‘acute liquiditeitsproblemen te maken en ontstaan problemen voor de continuïteit van de onderneming’, zo meldt de advocaat van Brookhuis.

Van onze redactie 12 november 2015

Brookhuis Groep Carloter Ellen

Het Regiotaxivervoer is gesubsidieerd vervoer ‘van deur tot deur’, waarvan gebruikers met bijvoorbeeld een medische indicatie tegen gereduceerd tarief gebruik kunnen maken. Brookhuis won de aanbesteding voor de periode 1 april 2015 tot en met 30 juni 2016.

OndernemersrisicoDe zeven gemeenten weigeren Brookhuis tot nu toe tegemoet te komen. Volgens Brookhuis omdat zij vinden dat een lager aantal ritten tot het ondernemersrisico behoort. De vervoerder betwist dat. Volgens Brookhuis blijkt uit de aanbestedingsstukken dat bij een lager aantal ritten dan verwacht, de gemeenten in overleg zouden moeten zoeken naar een aanvaardbare oplossing ‘daarbij over en weer de uitgangspunten van redelijkheid en billijkheid in acht nemend’.

Dat gebeurt volgens Brookhuis niet. Verwezen wordt naar rittenaantallen die de gemeenten zelf bij de aanbesteding hebben geleverd en waarop de inschrijvers hun aanbieding baseerden. Die rittenaantallen blijken niet te kloppen en dat erkennen de gemeenten zelfs, zegt Brookhuis. Er zouden tot dertig procent minder ritten gemaakt worden.

OverlegTussen april, toen Brookhuis begon met de Regiotaxi, en september scheelt dat circa 475.000 euro met het bedrag waarmee ingeschreven werd. Die inschrijving was onder meer gebaseerd op investeringen die het bedrijf inmiddels heeft gedaan. Er is inmiddels overleg geweest met de gemeenten, waarbij ook de provincie Overijssel betrokken is. Brookhuis zegt met de provincie een akkoord te hebben over een voorstel aan de gemeenten. Maar dat heeft niet geleid tot overeenstemming.

De gemeenten zeggen dat het niet eerlijk is ten opzichte de andere inschrijvers op het Regiotaxivervoer, om Brookhuis nu extra geld te geven. Dat zou ook in strijd zijn met de richtlijnen van de aanbesteding. Daarvan zegt Brookhuis dat in de aanbestedingprocedure juist was opgenomen dat er overleg zou kunnen zijn bij een afwijking van de rittenaantallen.

OplossingBrookhuis eist dat de gemeenten Almelo, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal meewerken aan een oplossing, waarbij compensatie van het lagere aantal ritten uitgangspunt is. Brookhuis komt voor de zeven gemeenten samen op een bedrag van zo’n 415.000 euro. Mochten de gemeenten niet willen meewerken, dan dient dinsdag een kort geding.

De gemeente Hellendoorn, die de aanbesteding van het Regiotaxivervoer coördineerde, informeerde woensdagmorgen de gemeenteraad en de andere zes gemeenten.

Foto: Carlo ter Ellen