Nieuws Actueel

Rekenkamer kritisch over toezicht op TenneT

Van onze redactie 25 februari 2015

De buitenlandse activiteiten van TenneT leveren de Nederlandse Staat als eigenaar financiële risico's op. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van de Algemene Rekenkamer.

De ministers hadden de Kamer ,,meer inzicht kunnen geven'' in de risico's die de Staat als enige aandeelhouder volgens de Rekenkamer nog altijd loopt door deze overname. Daarmee was toen een bedrag was gemoeid van 885 miljoen euro.

PvdA'er Wouter Bos was destijds minister van Financiën, zijn collega op Economische Zaken was Maria van der Hoeven van het CDA.

Windmolenparken Dat de Staat en daarmee de Nederlandse belastingbetaler nog altijd risico loopt illustreert de Rekenkamer met een situatie die zich in 2011 voordeed. De Duitse regering besloot na de kernramp in dat jaar in het Japanse Fukushima versneld en op grote schaal over te gaan op windenergie. Dit betekende dat TenneT windmolenparken sneller op het elektriciteitsnet in Duitsland zou moeten aansluiten.

Daardoor steeg de verwachte investeringsopgave van TenneT in Duitsland van 5 miljard euro tot 12 miljard euro tot en met 2022. Volgens de Rekenkamer liep de Nederlandse Staat toen het risico om als enig aandeelhouder bij te moeten dragen aan de investeringen in Duitsland. Het liep toen goed af omdat TenneT een investeringspartner vond in het Japanse Mitsubishi. Maar, stelt de Rekenkamer, dergelijke risico's blijven bestaan.

Electriciteitstransport De Rekenkamer vindt verder dat het toezicht van Autoriteit Consument & Markt (ACM) op TenneT beter moet. Daarbij gaat het vooral om de vraag of Nederlandse klanten te veel of te weinig voor het elektriciteitstransport betalen. Dat is volgens de Rekenkamer niet duidelijk.