Nieuws Actueel

Rekenkamer: 'Toezicht Wereldmuseum heeft gefaald'

Van onze redactie 24 april 2015

Image 4877910

Dat concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar vandaag te publiceren onderzoek, getiteld Werelden van verschil. Het rapport, sinds gisteren in handen van deze krant, is een gevoelige tik op de vingers van wethouder Adriaan Visser (cultuur, D66), die politiek eindverantwoordelijk is.In opdracht van de Rotterdamse gemeenteraad heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de vraag of het museum en de gemeente de bij de verzelfstandiging (eind 2005) gemaakte afspraken zijn nagekomen. En of de opeenvolgende gemeenteraden en wethouders sindsdien hun controlerende taak serieus hebben genomen.

Te goed van vertrouwenVan dat laatste blijkt geen sprake te zijn geweest, constateert de onafhankelijke waakhond van het lokale bestuur. Zowel de raad als het college heeft zich volgens de Rekenkamer sinds 2006 afzijdig gehouden en is daarmee te goed van vertrouwen geweest. 'De gemeente heeft na de verzelfstandiging onvoldoende stilgestaan bij de rol en verantwoordelijkheid die zij ten opzichte van het Wereldmuseum heeft,' schrijven de onderzoekers.Zo heeft het college verzuimd 'collectiebeleidsplannen expliciet goed te keuren'. Op zijn beurt heeft het museum onder leiding van directeur Stanley Bremer nagelaten een verplichte controle op het collectiebeheer te laten uitvoeren. 'Dit alles betekent dat het college niet (meer) kan beoordelen of de gemeentelijke collectie nog volledig en van goede kwaliteit is.'

KostbaarDe gemeente is eigenaar van ongeveer 80 procent van de collectie van het Wereldmuseum, die in totaal ruim 100.000 objecten en voorwerpen omvat. Die kunstschat, bijeengebracht door havenbaronnen en kunstminnende Rotterdammers, vertegenwoordigt een waarde van naar verluidt enkele tientallen miljoenen euro's. Een groot deel van het culturele kapitaal ligt opgeslagen in het depot aan de Metaalhof in Prins Alexander.Aanleiding voor het onderzoek waren aanhoudende signalen over misstanden, die vorig jaar aan het licht kwamen. Een door het college ingeschakeld extern onderzoeksbureau constateerde vorige week in een al even vernietigend rapport dat het Wereldmuseum financieel in zwaar weer verkeert, nadat de directie zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid.

Zo is uiterst onzorgvuldig omgesprongen met de collectie, veel gekwalificeerd personeel de laan uitgestuurd en stond het museum de facto in dienst van de horeca-activiteiten. Een vorige week geïnstalleerde nieuwe raad van toezicht moet schoon schip maken en nagaan of het museum nog zelfstandig kan blijven voortbestaan. Lees meer in het AD Rotterdams Dagblad van vandaag.