Nieuws Actueel

'Rekentoets is drama voor kinderen met dyscalculie'

Van onze redactie 26 mei 2015

Image 4948871

Ongeveer 3 procent van de Nederlanders heeft dyscalculie. Dat zijn zo'n 40.000 leerlingen in de leeftijd van 9 tot 20 jaar. Op iedere school zitten wel een paar scholieren met rekenblindheid, het minder bekende broertje van dyslexie, woordblindheid. Tot nu toe worstelden leerlingen met dyscalculie zich door de reken- en wiskundelessen. Een onvoldoende op de eindlijst voor wiskunde is veelal geen groot probleem; die kan gecompenseerd worden door goede cijfers voor andere vakken.Maar nu is er de rekentoets. Minimaal een 4,5 scoren voor die toets is vanaf komend schooljaar een voorwaarde voor het halen van het middelbareschooldiploma of een mbo-diploma. Voor leerlingen met dyscalculie is dat totaal onhaalbaar.

PetitieJules Blokhuis, vader van een zoon met dyscalculie, kwam in actie. Hij begon een petitie tegen de rekentoets, met een bijbehorende facebookpagina. Blokhuis hoopt dat zijn petitie staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs op andere gedachten brengt. Ruim 1500 mensen hebben de petitie ondertekend, onder wie politici en de landelijke oudervereniging Balans.,,Ik word helemaal doodgemaild door bezorgde ouders," zegt Hans van Luit, orthopedagoog en de enige hoogleraar dyscalculie van Nederland. ,,Ik kan weinig voor ze doen."FormulekaartSinds dit schooljaar heeft staatssecretaris Dekker, wel mede dankzij de invloed van hoogleraar Van Luit van de universiteit van Utrecht, aangepaste rekentoetsen ingevoerd. Daarom zijn er nu drie varianten. Naast de gewone rekentoets is er een aangepaste toets waarbij leerlingen met dyscalculie een half uur extra krijgen en een formulekaart mogen gebruiken. Op dat 'spiekbriefje' staat bijvoorbeeld hoeveel centimeter een meter is.Om deze toets te mogen doen, moeten leerlingen zijn getest op een leerstoornis. In het geval van de derde toets beslissen scholen zelf welke leerlingen met ernstige dyscalculie daarvoor in aanmerking komen. ,,Die laatste toets heeft een veel lagere moeilijkheidsgraad en de leerlingen krijgen veel minder taken", legt Van Luit uit. ,,Ze mogen bij alle vragen een rekenmachine gebruiken en aantekeningen maken."Toch blijkt dat soms nog te hoog gegrepen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zegt nog hard te sleutelen aan de 'lichtere toets'. Het onderzoekt wat leerlingen met ernstige rekenproblemen kunnen en welke opgaven daarbij aansluiten. ,,Het is belangrijk dat alle leerlingen zo goed mogelijk leren rekenen en binnen hun mogelijkheden zo ver mogelijk komen,'' stelt een woordvoerder. ,,We willen voorkomen dat deze eisen verhinderen dat een leerling z'n opleiding succesvol kan afronden.''Staatssecretaris Dekker stelt dat ook kinderen die moeite hebben met taal hun eindexamen Nederlands of Engels moeten halen. ,,Voor alle kinderen is het belangrijk de basis van het rekenen zo goed mogelijk mee te krijgen,'' aldus zijn woordvoerder.

AantekeningMaar de 'lichtere toets' is niet de oplossing, zegt Daniella Krijger van de landelijke oudervereniging Balans, waar bezorgde ouders terecht kunnen. ,,Die leerlingen krijgen namelijk een aantekening op hun diploma en vervolgopleidingen gebruiken dat om op te selecteren. De aangepaste toets heeft dus wel gevolgen." Dat betekent bijvoorbeeld dat vervolgopleidingen zoals de pabo, de opleiding verpleegkunde en chemisch analist deze leerlingen uitsluiten. Krijger: ,,Je merkt dat veel mensen denken: ach, even oefenen en dan gaat het wel over. Zo simpel is het bij dyscalculie niet."Dyscalculieprofessor Van Luit vindt het een heel rare maatregel om scholieren die minimaal 12 jaar op school hebben gezeten op deze manier te laten zakken. ,,Laatst merkte een ouder nog op dat prinses Beatrix ook geen wiskunde in haar pakket had. Is zij er een mindere koningin door geworden? Ik denk het niet."