Nieuws Actueel

Rendement crowdfunding neemt toe in 2015

Crowdfundmarkt 28 december 2015

Crowdfunding1065

Uit een analyse van Crowdfundmarkt, een vergelijkingswebsite gericht op investeerders in crowdfunding, blijkt dat het aangeboden rendement op crowdfundingleningen in 2015 aanzienlijk is gestegen.

Crowdfundmarkt volgt realtime de markt voor crowdfunding gericht op financieel rendement. Gemiddeld werd in 2015 op crowdfundingleningen een rendement aangeboden van 7,1% via de verschillende crowdfundingplatformen. Er is gedurende 2015 een duidelijk stijging waar te nemen.

“Een verklaring voor de stijging is niet eenduidig te geven”, aldus Frank van der Linden van Crowdfundmarkt. “Hogere aangeboden rendementen kunnen wijzen op risicovollere projecten in de markt. Toegenomen concurrentie van andere projecten kan ondernemers en crowdfundingplatformen echter ook dwingen tot hogere rendementen om investeerders aan zich te binden. Of deze trend zich doorzet zal in 2016 blijken. We gaan het ook in 2016 scherp in de gaten houden”.

In januari 2016 verschijnt het eerste volledige crowdfundingrapport over 2015 van Crowdfundmarkt. Hierin wordt in detail de Nederlandse markt van crowdfunding in kaart gebracht.