Nieuws Actueel

Renteswap: Vangnet noodlijdende ondernemer

Rik Nizet 16 april 2014

Steeds meer bedrijven die in de problemen zijn gekomen door een zogeheten renteswap wenden zich tot het meldpunt Renteswap.nl. Sinds vorige week kwamen er 100 meldingen bij. Inmiddels spreekt de stichting namens 700 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met zo'n woekerlening. Dit maakte het meldpunt woensdag bekend.

Renteswaps zijn complexe financiële producten gekoppeld aan een bedrijfslening. Hiermee kan de variabele rente worden 'vastgezet'. Tienduizenden bedrijven hebben volgens het meldpunt op advies van hun bank een renteswap, terwijl zij vaak niet geïnformeerd zijn over de enorme risico’s. "Nu blijkt dat ondernemers die van hun renteswaps af willen torenhoge boetes moeten betalen'', zegt de stichting.

Renteswap.nl helpt bedrijven met 'laagdrempelig advies' en onderzoekt de mogelijkheid van een massaclaim tegen banken.

UitspraakEen flinke opsteker voor ondernemers met een renteswap is een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch, stelt het meldpunt. Het hof oordeelde in een zaak tussen ABN Amro en een klant dat banken een bijzondere zorgplicht hebben bij het aanbieden van renteswaps. In elk geval dient de bank vooraf uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen te waarschuwen voor de bijzondere risico’s die zijn verbonden aan een renteswap, aldus het hof.

Negatieve waardeOok had de bank moeten wijzen op de ontstane negatieve waarde, toen het bedrijf verzocht de overeenkomst vervroegd te beëindigen, zegt het hof in een tussenuitspraak. Of ABN Amro in dit geval tekort is geschoten in haar zorgplicht staat nog niet vast en zal in een vervolgprocedure door het betrokken bedrijf moeten worden bewezen.

MassaclaimVolgens belangenbehartiger Stichting Renteswap is het voor het eerst dat een hogere rechter zich uitspreekt over renteswaps. Renteswap.nl geeft bedrijven 'laagdrempelig advies' en onderzoekt de mogelijkheid van een massaclaim tegen banken. De stichting schat dat bedrijven zo'n 3 tot 4 miljard euro schade hebben geleden met renteswaps.