Nieuws Actueel

Rijssen-Holten sluit pact met werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen

Van onze redactie 22 mei 2015

Werk kantoor ondernemen economie Thinkstock

Gemeenten zijn sinds 1 januari verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Die houdt onder meer in dat gemeenten ook mensen met een beperking op de arbeidsmarkt aan het werk moeten helpen. Dat moet bij reguliere bedrijven gebeuren, omdat instroom naar de sociale werkvoorziening vanaf 1 januari niet meer mogelijk is. In het landelijke sociaal akkoord is afgesproken dat 125.000 mensen met een arbeidsbeperking in dienst komen bij reguliere werkgevers: 100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid.

Goede voorbeeld

De gemeente Rijssen-Holten wil dit op lokaal niveau invullen door samen met het bedrijfsleven in de gemeente een zogenoemd Participatiepact te sluiten. Daarin worden afspraken gemaakt om inwoners met een arbeidsbeperking arbeidsritme en werkervaring op te laten doen. De gemeente geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. Werkzoekenden met een bijstandsuitkering kunnen gedurende een periode van drie tot maximaal zes maanden bij de buitendienst en facilitaire dienst werkervaring opdoen. Het is de bedoeling dat ze na deze periode op zoek gaan naar regulier werk.

‘Op dit moment zijn bij de gemeente veertien mensen werkzaam op een werkervaringsplek. Het gaat om participatieplaatsen en stageplekken. Vijf personen hebben een tijdelijke aanstelling gekregen, ook is een klein aantal mensen uitgestroomd naar regulier werk’, aldus het college van B en W. ‘Lokaal doen wat lokaal kan’ is het motto van het college. ‘Daarom streven we ook lokale werkervaringsplekken na bij werkgevers in Rijssen-Holten.’

Baat werkgevers

Werkgevers hebben er volgens het college ook baat bij, want zij zijn wettelijk verplicht een bepaald quotum aan mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. „Via het Participatiepact kunnen ze kennismaken met werkzoekenden.” De Kring Werkgevers Rijssen (KWR), de Holtense Industrie Groep (HIG) en businessclub Bij de Tijd zijn volgens wethouder Tijhof nauw betrokken bij het opstellen van het pact, dat op 1 september van start moet gaan. Om dit voor te bereiden huurt de gemeente het bureau Spartners in. Dit gaat ongeveer 20.000 euro kosten.

Foto: Thinkstock